Rektor se ohrazuje proti jednání M. Konvičky a jeho urážkam studentky UK

pondělí, 27 únor 2017 17:20

Rektor UK se ohrazuje proti jednání doc. Martina Konvičky, který na sociálních sítích v uplynulých dnech nevybíravými způsoby vystavoval urážkám a hanlivé kritice studentku Filozofické fakulty UK Annu Libánskou.

Každý člověk má zajisté právo na svůj názor. Doc. Konvička, který působí na Jihočeské univerzitě a je členem tamější akademické obce, však v tomto případě zvolil takový způsob prezentace, který podle mě není v souladu nejen s etickými principy, jimiž by se měl člen akademické obce řídit, ale ani s elementárními pravidly slušného chování.

Protože se obávám, že vyjádření doc. Konvičky může mít u některých jedinců úspěch, mám za to, že je třeba dát najevo, že s takovým jednáním nesouhlasím, a zastat se těch, na které je tímto nevybíravým způsobem útočeno. A ať se jedná o kohokoli a ať již s jeho názory souhlasíme, či ne.

Univerzita Karlova si dlouhodobě zakládá na tom, aby prostředí vysokoškolské diskuse, výměna názorů a akademická svoboda zůstaly nepošpiněné. Považuje za zcela přirozené komentovat domácí i zahraniční události a zaujímat k nim jasná stanoviska. Dlouhodobě tak i činí – a to nejen prostřednictvím svých komentářů, ale i organizováním diskusí, konferencí a kulatých stolů. V uplynulých letech a měsících UK jasně vystoupila na podporu uprchlíků i akademiků, kteří se dostali do obtíží, a čelila v této souvislosti – vedle pochvalných slov a komentářů – negativním reakcím a výhružkám.

V tomto případě jsem proto jako rektor UK cítil potřebu chování doc. Konvičky jednoznačně odmítnout a vyjádřit naopak podporu naší kolegyni z FF UK.

V Praze, 27. února 2017

Tomáš Zima,

rektor UK

Autor: Tomáš Zima, rektor UK
Foto: red.

Sdílejte článek: