Dvouletý česko-bavorský projekt pomáhá rozvíjet management sportu na FTVS UK

pondělí, 03 duben 2017 10:29

Pro inspiraci a nápady se někdy nemusí chodit příliš daleko. Stačí se jen porozhlédnout po tom, co dělají třeba hned vaši sousedé. Jen kousek za hranice, na Fakultu právně hospodářskou Univerzity Bayreuth, už od devadesátých let nakukovala doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc., která na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK vybudovala obor management sportu. Čáslavová byla od té doby v Bayreuthu na několika stážích, a neustále se prohlubující spolupráce nakonec vyústila v sestavení dvouletého projektu, který jako společný česko-bavorský výzkumný záměr získal finanční podporu z rozpočtu obou zemí.

idea693

Díky tomu, že se české ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a bavorské státní ministerstvo pro vzdělávání, vědu a umění v roce 2014 dohodla na tom, že budou finančně podporovat společné výzkumné projekty, mohla se více prohloubit i kooperace obou pracovišť, jež se zabývají managementem sportu. Týmy sestavily dvouletý projekt a loni jej odstartovaly.

Hned během prvního roku uspořádaly na půdě FTVS UK společný workshop. „Téma, na kterém jsme se domluvili, byl marketing sportu. Kolegové z Bayreuthu se silně zajímají o tematiku hodnocení efektivnosti služeb. I nás to zajímá, protože zhruba 75 procent toho, co se ve sportu nabízí, jsou služby – jsou to všechny ty lyžařské kurzy, kurzy aerobiku, karate, plavání a další. Je potřeba se tématem služeb v marketingu sportu zabývat už jen proto, že řada našich absolventů podniká v praxi a připravuje si marketingové plány pro své podniky. Měli by se u nás dozvědět, jak na to, aby jejich firmy byly úspěšné. Zabýváme se také tématem řízení značky ve sportu. To je jedno z dalších styčných témat,“ vysvětlila Eva Čáslavová. Další workshop se uskuteční letos a hostitelem bude tentokrát bavorská strana.

Eva Čáslavová si spolupráce s německou univerzitou velmi cení. Jak upozornila, lidé dnes upínají svou pozornost především k anglosaskému prostředí, někdy se ale zapomíná, že i odborníci z jiných států mají co nabídnout k rozvoji oboru v České republice. „Univerzita Bayreuth je jednou z mladších německých univerzit, do oboru ale vstoupila velmi progresivně. Je to velmi inspirativní prostředí, pro mě stálý zdroj moderních myšlenek, nápadů a nových směrů. I díky nim na fakultě budujeme moderní obor,“ podotkla.

Německé pracoviště dále ovlivnilo to pražské, i co se týká sportovního práva. „Už před deseti lety měli téma sportovního práva rozpracované a zakomponované do oboru. Je to oblast, kterou je třeba se zabývat, pojí se s ním řada otázek: právní problematika při přestupech profesionálních sportovců, úrazové právo, pojištění, vztahy práva EU k právu mezinárodních sportovních federací a podobně. I když spolupracujeme s Právnickou fakultou UK a máme dvousemestrální kurz věnovaný právu, tato témata se nám do výuky nedaří hlouběji zakomponovat. V tomto jsou v Bavorsku mnohem dál,“ zamýšlela se Eva Čáslavová. Jedním z cílů právě probíhajícího dvouletého projektu je proto odhalovat oblasti, kterým je nutno se důkladněji věnovat, aby pražské pracoviště stále patřilo i v mezinárodním srovnání mezi špičku.

Autor: Helena Zdráhalová
Foto: Thinkstock

Sdílejte článek: