Afghánistán to není, realitě se ale výcvik musí přiblížit co nejvíc

středa, 03 září 2014 11:27

Válka pro ně není jen téma, o němž slýchají z médií, ale reálná situace, do které se mohou velmi brzy dostat nebo na kterou budou v budoucnu připravovat své svěřence. Během studia si vyzkoušejí, jaké to je sáhnout si až na dno svých sil, musejí se naučit vyrovnat se s extrémní zátěží, jak psychickou, tak fyzickou. To vše platí pro studenty vojenského oboru, který letos slaví už 60 let své existence při Fakultě tělesné výchovy a sportu UK. V rámci oslav čeká 24. září návštěvníky fakulty mimořádný program. Do areálu se snesou parašutisti, vzduch rozvíří vrtule helikoptéry, ze které se slaní studenti oboru, další z nich pak předvedou ukázky boje zblízka a záchrany člověka v krizových situacích.

Obor vojenská tělovýchova vznikl v padesátých letech jako reakce na uplynulé události a tehdejší požadavky armády. „Každá válka ukáže, že na ni nejste dostatečně připraven. Když ve válce někdo uspěje více a někdo méně, ptáte se proč. Tělesná zdatnost vojáků je v tomto ohledu velmi důležitá. V padesátých letech proto armáda volala po tom, že je třeba vyškolit odborníky pro tělesnou přípravu. A protože v té době vznikl Institut pro tělesnou výchovu a sport, otevřel se při něm i vojenský obor,“ vysvětlil vedoucí katedry vojenské tělovýchovy FTVS UK plk. doc. PaedDr. Lubomír Přívětivý, CSc.

I když za uplynulých šedesát let prošel obor řadou proměn (radikálně se snížily počty přijímaných studentů – z padesáti v 70. letech na pět přijímaných uchazečů v současnosti, v 70. letech se z katedry stala dokonce samostatná vysoká škola), jeho cíl zůstává od začátků stejný – připravit studenty na řízení a vedení služební tělesné výchovy v armádě. Tomu je také uzpůsobena výuka – studenti mají identický studijní program jako civilní studenti jednooborového studia tělesná výchova a sport, k tomu navíc vojenské předměty a výcvik. Učí se, jak vytvářet pohybové a tréninkové programy pro vojáky, osvojují si pravidla správné rehabilitace a regenerace. Od 90. let je při jejich vzdělávání kladen důraz na tzv. speciální tělesnou přípravu. Během ní se zdokonalují ve vojenském plavání a lezení, v boji zblízka, v přesunech na ledu a sněhu, házení granáty, věnují se vojenským vícebojům, absolvují kurzy přežití v extrémních situacích a zároveň získají přehled o tom, jak takové výcvikové programy vést.

„Psychicky i fyzicky nejnáročnější jsou letní a zimní kurzy, během kterých studenti tráví několik dní venku. Ve dne v noci jsou vystaveni velkému tlaku, mají nedostatek spánku, jídla, pití, musejí plnit různé náročné úkoly. I když se nikdy nepodaří přesně namodelovat situaci, jaká je např. v Afghánistánu, jde o to, výcvikem je co nejvíce přiblížit situacím, do kterých se mohou reálně dostat. I když ne všichni naši studenti se zapojí do zahraničních misí, pod vedením našich odborníků k tomu dostanou tu nejlepší přípravu. Absolventi primárně nastupují na pozice náčelníků tělovýchovy vojenských útvarů a zařízení Armády ČR, jejich příprava je ale natolik flexibilní a kvalitní, že často nastupují k 601. skupině speciálních sil generála Moravce do Prostějova, kde jsou z armády soustředěni ti nejlepší z nejlepších, nebo míří k jiným útvarům, u kterých se předpokládá, že se do boje zapojí,“ zdůraznil Lubomír Přívětivý.

Během výuky tak studenti musejí absolvovat celou řadu blokových kurzů vedených ve výcvikových střediscích fakulty i Armády ČR. Katedra vojenské tělovýchovy navíc spolupracuje s řadou zahraničních pracovišť podobného typu, v některých studenti mohou absolvovat krátkodobý výcvik nebo studijní stáž. Takto jezdí např. do Vojenského královského institutu pro tělesnou výchovu a sport v Eupenu v Belgii. Na zimní přípravu zase míří do speciálního výcvikového střediska pro boj v horách v rakouském Saalfeldenu.

Alespoň malou ukázkou toho, co všechno musejí studenti vojenské tělovýchovy zvládnout, budou moci zájemci spatřit na oslavách výročí založení oboru. Uskuteční se 24. září odpoledne v areálu Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v pražských Vokovicích.

Autor: Helena Zdráhalová
Foto: archiv katedry vojenské tělovýchovy Fakulty tělesné výchovy a sportu UK

Sdílejte článek: