Chlapáctví vás odrovná – nechte si včas zkontrolovat „podvozek“

pátek, 03 březen 2017 15:23

Ve středu 1. března se uskutečnilo již deváté setkání předních českých lékařů s médii a širokou veřejností. Projekt MEDialogy – pravidelné dialogy o medicíně (nejen) s médii, pořádá 1. lékařská fakulta UK od roku 2014. Tématem posledního setkání se stalo zdraví českých mužů.

O chorobách, které mužům nejčastěji hrozí, a o celkové úrovni zdraví českých mužů přišli diskutovat profesor Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, profesor Vilím Šimánek, ředitel PROSTAKU – sdružení pacientů s onemocněním prostaty, Petr Koukal, mistr ČR v badmintonu, a doktor Josef Hausmann, biochemik, tlumočník a spisovatel. Programem provázel již tradičně Jakub Železný.

Muži u nás i v zahraniční se obecně dožívají nižšího věku než ženy. Pánové totiž ve většině případů podceňují preventivní vyšetření onkologických onemocnění. Právě onkologické choroby intimních partií jsou pro muže jedním z největších rizik – nějakou formou u nás trpělo či stále trpí přibližně 50 000 mužů, každý rok v jejich důsledku zemře na 1500 mužů. „Riziko onemocnění se rapidně zvyšuje po šedesátém roce věku,“ uvedl ředitel sdružení PROSTAK profesor Vilím Šimánek. Dalším významným faktorem ohrožujícím zdraví jsou různé typy závislostí, ke kterým jsou muži náchylnější než ženy. Právě téma onkologických onemocnění prostaty a varlat a závislost na alkoholu se staly hlavními tématy diskuze.

Největším problémem se ukázala být malá informovanost. Nedostatek informací a téměř nulová prevence vystavují české muže zvýšenému ohrožení – zanedbáním raného stadia choroby se zvyšuje pravděpodobnost komplikací a případného úmrtí. Velmi negativním faktorem je víra v zažité stereotypy a stud, jež brání správnému zhodnocení reálného zdravotního rizika. To potvrdil proděkan 1. LF UK profesor Michal Miovský: „Je zřejmé, že muži reagují na různé preventivní programy a opatření jinak než ženy. Tomuto faktu je proto potřeba přizpůsobit charakter a prostředky daných aktivit. Média i další informační kanály se k tématu i cílové skupině stavějí různě, ne vždy účelně a smysluplně. Často spíše podporují stereotypy a málo účinné informační kampaně spojené s odstrašováním.“

Ženy jsou v otázce preventivních prohlídek důslednější a nestydí se o svých problémech otevřeně hovořit, i když se týkají například inkontinence. „Na výzkum a prevenci onkologických onemocnění žen je obecně vynakládáno více finančních prostředků a šíření nezkreslených informací o těchto nemocech je věnována důslednější péče,“ uvedl doktor Josef Hausmann. U onemocnění ryze mužských je tomu údajně naopak.

Oblast „podvozku“, jak intimní pánské partie označuje badmintonista Petr Koukal, zůstává mezi muži spíše tabu. Pánové se obávají o svých obtížích veřejně hovořit, nesvěřují se většinou ani rodině či přátelům a návštěvu lékaře nechávají na poslední chvíli. To však může být již příliš pozdě. Petr Koukal se proto po vlastní zkušenosti se zhoubným onemocněním varlete rozhodl podpořit informovanost a povzbudit české muže ke včasné prevenci. Za tímto účelem založil Nadační fond Petra Koukala a projekt STK pro chlapy, který vtipnou formou informuje o rizicích rakoviny prostaty a varlat, která se s věkem stupňují.

Dalším z významných rizik ohrožujících zdraví českých mužů je nadměrná konzumace alkoholu. Téměř 19 procent z nich konzumuje alkohol každý den. Muži svou závislost na alkoholu obvykle jako problém nevnímají a odmítají si ji připustit. Na řešení problému často přistoupí až po silném nátlaku ze strany rodiny a přátel. Profesor Miovský z Kliniky adiktologie 1. LF UK vnímá jako problém samu prezentaci alkoholu, kdy i lékaři doporučují jednu sklenku vína denně. Jde však o zažitý mýtus, který nemá v zahraničí obdoby. Pití alkoholu je mužům prezentováno jako součást jejich osobnosti, stejně jako kouření cigaret. Reklamy nás už ale neupozorňují na to, že chlapácká image je spojena právě s takovým jednáním, které mužnost velmi rychle odrovná.

Na stránkách MEDialogů jsou k dispozici všechny podklady k uplynulým setkáním. Je možné zhlédnout také kompletní videozáznamy.

STK pro chlapy – olympionik Petr Koukal onemocněl zhoubným nádorem varlete. Nad nemocí zvítězil a dnes opět boduje na kurtu. Ve světle vlastních zkušeností se rozhodl zvýšit informovanost českých mužů o onkologických onemocněních, a proto založil projekt STK pro chlapy. Cílem projektu je poskytnout pánům všech věkových kategorií dostatečné informace a přesvědčit je o nezbytnosti preventivních prohlídek.

PROSTAK – Sdružení pacientů s onemocněním prostaty. Rakovina prostaty je nejčastějším onkologickým onemocněním mužů po šedesátce. Přesto je prevence tohoto onemocnění a jeho včasné odhalení opomíjeno. Na rakovinu prostaty u nás ročně zemře kolem 1500 mužů. V současnosti rakovinou prostaty u nás trpělo nebo trpí na 50 000 mužů. V boji s rakovinou mužům a jejich rodinám napomáhá sdružení PROSTAK.

Suchej únor – Liga otevřených mužů. Velkým rizikem, které ohrožuje zdraví a kvalitu života českých mužů je nadměrná konzumace alkoholu. Téměř 23 procentům z nich hrozí poškození zdraví nebo závislost. Liga otevřených mužů proto ve spolupráci s Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze pravidelně organizuje akci Suchej únor, kterou české muže vyzývá k tomu, aby se po celý měsíc vzdali konzumace alkoholu a reflektovali tak míru své závislosti.

Autor: Kamila Špinarová
Foto: Petr Heřman, 1. LF UK

Sdílejte článek: