Čeština si razí cestu do světa. Učí se ji i Tchajwanci

úterý, 05 březen 2013 10:13

Ačkoliv čeština nepatří ke světovým jazykům, mají o její studium zájem četní cizinci. Důkazem jsou i výsledky nedávno pořádané Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince (CCE) na českém velvyslanectví v Paříži, které se zúčastnilo třináct kandidátů – většinou Francouzů. Avšak objevili se mezi nimi i uchazeči s ruským, polským, italským, a dokonce i tchajwanským občanstvím.

ujop_pariz_text

Většina kandidátů, z nichž nejstaršímu bylo 65 let a nejmladšímu teprve dvacet, skládala zkoušku na úrovni A2. Našla se ale i trojice odvážlivců, kteří se přihlásili na úroveň B2.

Na zkoušku se přitom uchazeči připravovali opravdu poctivě – jejich úspěšnost přesáhla hranici 90 procent. To potvrdila i Jana Nováková, která se zkoušek CCE zúčastnila jako examinátorka. „Všichni kandidáti byli na zkoušku velice dobře připraveni, stejně jako tomu bylo v roce 2011, kdy se Certifikované zkoušky z češtiny zkoušely v Paříži poprvé.“ A co cizince ke studiu češtiny přivádí? „Nejčastějšími důvody, proč tito lidé zkoušku z češtiny skládají, jsou jejich další ambice ve studiu nebo dobré vztahy, které udržují se svými českými příbuznými a přáteli,“ dodává Jana Nováková.

Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince je určena všem, kdo si chtějí nebo potřebují ověřit stupeň své komunikativní kompetence v češtině. Zároveň se v současné době jedná o jedinou zkoušku z češtiny pro cizince, která prošla nezávislým auditem mezinárodní organizace jazykových testerů ALTE (Association of Language Testers in Europe) a zařadila se tak po bok mezinárodně uznávaných zkoušek připravovaných např. Cambridge ESOL, Goethe-Institutem či Alliance Française.

Zkoušku CCE vyvíjí Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) a je možno ji skládat jak v České republice, tak v zahraničí (např. v Berlíně, Kyjevě, Londýně, Mnichově, Moskvě, Neapoli, Paříži, Sofii a Varšavě), a to na úrovních A1, A2, B1, B2 a C1 podle Společného referenčního rámce pro jazyky. V Paříži se zkouška CCE realizovala díky spolupráci Velvyslanectví České republiky v Paříži a tamního Českého centra.

Více informací o zkouškách CCE v Paříži včetně fotografií ze slavnostního předávání certifikátů naleznete zde.

Více informací o zkouškách CCE najdete na stránkách ÚJOP UK.

Autor: Jana Nováková, Pavel Pečený
Foto: MZV ČR, red.

Sdílejte článek: