Rotunda sv. Václava na MFF UK je zachráněna pro další generace

pátek, 14 říjen 2016 12:30

Závěrečnou konferenci k ukončení projektu MFF UK Záchrana rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze, která se konala 12. října v historickém refektáři původního jezuitského profesního domu, slavnostně zahájili rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, velvyslankyně Norského království Siri Ellen Sletner a děkan MFF UK prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. Rotunda sv. Václava vydala archeologům spoustu poznatků, ale některá svá tajemství si přece jen ponechala.

text1

Rotunda sv. Václava byla objevena 3. února 2004 při rekonstrukci budovy MFF. Badatelé ji více než tři století považovali za ztracenou, nyní však byla zachráněna jako mimořádné kulturní dědictví. Rekonstrukce, archeologické a restaurátorské práce byly financovány z projektu Norských fondů, na jeho kofinancování však přispělo 800 dárců, díky jejichž pomoci mohl být projekt doveden do zdárného konce.

„Rotunda byla poprvé zmíněna v legendě Ut annencientur ze 13. století,“ řekl na úvod konference ve svém příspěvku profesor  Jan Royt, který také vysvětlil jedinečnost postavení sv. Václava pro české země. Unikátnost v celosvětovém měřítku pak v rotundě představuje dlažba. Jedná se o dlaždice tzv. „vyšehradského typu“, které jsou pojmenovány podle podobného nálezu v bazilice sv. Vavřince na Vyšehradě. Dochovalo se jen 5 % této románské dlažby, ale in situ (tj. na původním místě), což nikde jinde nelze najít. Dlaždice jsou šestihranné s dvěma typy reliéfů – lev a gryf – a vytvoření replik dalo jejich restaurátorovi, akademickému malíři Tomáši Raflovi, nečekaně hodně práce.

text2Další záhadou, kterou se podařilo rozluštit, byl stavební projekt rotundy. Cílem archeologů bylo zjistit, jak vlastně rotunda vypadala v době svého vzniku. „Porovnáním sedmadvaceti podobných staveb ze stejného období a po mnoha a mnoha hodinách s kružítkem v ruce se nám podařilo určit myšlenkové pochody tehdejších stavitelů,” komentuje objev PhDr. Jarmila Čiháková z Národního památkového ústavu, která vedla archeologické práce na rotundě a objasnila, že základem stavby byl vytyčovací trojúhelník v celých mírách, tedy českých loktech.

A jaké tajemství nám zůstalo skryto? Archeologové objevili starší vrstvy pod podlahou rotundy s pozůstatky dalších staveb, které rotundě předcházely.  Tam byl nalezen opravdu zajímavý objekt, jehož přesný účel se doposud nepodařilo interpretovat. Jedná se o část kruhu složeného z plochých opukových kamenů, lícovaných a opracovaných po vnitřní straně. Tento kruh pochází z 10. století a nejpravděpodobněji se jedná již o křesťanskou stavbu, jejíž význam neznáme.

Do rotundy je ale možné se virtuálně podívat už nyní, a to na webových stránkách http://rotunda.pano3d.cz.

Konferenci a symbolicky i celý projekt zakončil děkan MFF UK prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.: „Děkujeme osudu za dárek v podobě objevení rotundy sv. Václava, který dostala Univerzita Karlova i Matematicko-fyzikální fakulta. Slibujeme, že o něj budeme pečovat.“

Autor: Petra Adámková
Foto: MFF UK

Sdílejte článek: