Letní škola experimentální chirurgie

středa, 21 říjen 2015 15:56

V červenci proběhla v prostorách Biomedicínského centra LF UK v Plzni dvoutýdenní Letní škola experimentální chirurgie. Ta byla za účasti děkana lékařské fakulty zakončena 17.7.2015 na plzeňské radnici slavnostním předáním certifikátů 24 úspěšným účastníkům.

Druhý ročník vzdělávacího kurzu „Summer School of Experimental Surgery“ (SSES) byl věnován demonstraci experimentální chirurgie na praktických příkladech. Specifikem SSES je práce formou workshopu na velkých zvířatech, která slouží k nácviku chirurgických technik používaných v humánní medicíně. Vyučuje se perioperační péče o zvířecí modely, experimentální radiologie, vyhodnocování experimentů (histologické, biochemické a statistické metody). Velký důraz je kladen na etický aspekt experimentálních chirurgických procesů s ohledem na zásadu „3R“ (replacement, reduction, refinement). Studenti se seznamují s modelovacím softwarem, který v některých případech umožňuje nahrazení experimentálních modelů.

Autor: Blanka Rybnerová
Foto: Blanka Rybnerová

Sdílejte článek: