Evangelická teologická fakulta UK si zvolila staronového děkana

čtvrtek, 08 březen 2018 18:41

Docent Jiří Mrázek by měl po další čtyři roky zůstat v čele Evangelické teologické fakulty UK. Přeje si to akademický senát fakulty, který ho zvolil kandidátem na funkci děkana na svém zasedání v úterý 6. března. Jeho jmenování nyní musí zvážit rektor UK profesor Tomáš Zima.

dekan693

„Z akademické obce se nám sešlo šest návrhů na příštího děkana. Volební komise senátu ovšem zjistila, že z navržených si přeje kandidovat pouze stávající děkan docent Jiří Mrázek. Na shromáždění akademické obce 27. února Jiří Mrázek seznámil přítomné se svou koncepcí dalšího rozvoje fakulty. Volba pak už byla víceméně jasná, na schůzi akademického senátu, která se konala 6. března, se devět z deseti senátorů vyslovilo pro Jiřího Mrázka, jeden se zdržel hlasování,“ vysvětlil předseda akademického senátu ETF UK doktor Jan Kranát.

Svou volbu nyní senát předloží k posouzení rektorovi profesoru Tomáši Zimovi. V případě, že bude souhlasit s tím, aby docent Jiří Mrázek vedl fakultu i v následujících čtyřech letech, současný děkan do nového funkčního období vstoupí letos v červnu.

Jiří Mrázek působí na ETF UK od roku 1989. V roce 2005 se habilitoval, když obhájil svou práci Podobenství v kontextu Matoušova evangelia. Než se ujal vedení fakulty, působil na ETF UK také jako proděkan pro rozvoj a proděkan pro vědu a postgraduální studium.

Autor: Helena Zdráhalová
Foto: red.

Sdílejte článek: