Večerní akademie religionistiky vás zasvěceně provede světem náboženství

čtvrtek, 26 listopad 2015 07:06

Katedra religionistiky Husitské teologické fakulty UK nabízí pravidelné cykly večerních přednášek předních českých odborníků na světová náboženství. Přednášky jsou určeny pro veřejnost i studenty a probíhají jako součást celoživotního vzdělávání. Garantem programu je doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th. D.

text_2

Kurzy religionistických přednášek se konají na půdě Husitské teologické fakulty UK již třetím rokem a za dobu svého trvání získaly značnou oblibu. „Na počátku Večerní akademie religionistiky byl prostý pocit, že je velká škoda, když se ta ohromně zajímavá a aktuální témata, o nichž přednášíme na katedře religionistiky, dostávají k veřejnosti jen ve velmi omezené míře. Cítili jsme, že o tato témata by mezi lidmi mimo univerzitu mohl být zájem. Že vlastně máme tak trochu povinnost vylézt ze svých akademických ulit a pokusit se oslovit ty, kteří studovali jiné obory, případně univerzitní prostředí dosud nepoznali,“ přiblížil hlavní poslání a počátky akademie garant kurzu doc. Zdeněk Vojtíšek.

Letošní zimní semestr je rozdělen do dvou částí. Úterní setkání jsou určena pro začátečníky nebo pro nové posluchače a obsahově navazují na přednáškový kurz, který se konal v minulém roce. Témata přednášek jsou volena tak, aby umožnila základní seznámení s vybranými náboženstvími – islámem, staroegyptským náboženstvím či indickými a čínskými nábožensko-filozofickými školami. „Považuji za velmi dobré, že můžeme poskytnout např. kvalitní přednášky o islámu, což je v současnosti obzvlášť důležité, a osobně jsem velmi rád, že se nám stále daří přicházet s tématy, která se vztahují k současnému duchovnímu životu,“ doplnil docent Vojtíšek.

Vedle úterních přednášek se organizátoři rozhodli zařadit i čtvrteční cyklus, v němž jsou prezentována nová témata, jež částečně navazují na základní kurz a dále rozvíjejí vybrané problémy. Posluchači mají možnost seznámit se s otázkami mezináboženského dialogu, propojení náboženství a politiky nebo moderním islámem. Zdeněk Vojtíšek začlenil do kurzu i rozhovory s představiteli náboženství v České republice. Po úvodním bloku a několika otázkách moderátora mají účastníci možnost položit pozvanému hostu své dotazy a blíže se seznámit se zástupci hlavních náboženských směrů. Zájemci se mohou celkem těšit na 24 přednášek, aby na závěr obdrželi osvědčení o absolvování kurzu.

Na přednáškách se podílejí přední čeští odborníci, kteří garantují vysokou kvalitu setkání. Zmínit lze například arabistu prof. Luboše Kropáčka, islamology doc. Miloše Mendela a dr. Bronislava Ostřanského, kteří se dlouhodobě a systematicky zabývají problematikou islámu, nebo předního českého religionistu doc. Ivana Štampacha. Odbornost přednášek ale není tím jediným, co religionistická sekání nabízejí. „Znalosti jsou samozřejmě základem, ale to opravdu lákavé na našich přednáškách je asi spíše milá atmosféra, přednášející, kteří se nepovyšují nad posluchače a s nimiž je i legrace, srozumitelnost a otevřenost. Kdyby toto chybělo, neumím si představit, že by chodili lidé, kteří mají za sebou náročný pracovní den a jistě by si zasloužili bačkory, pasivní zábavu a pohodlné křeslo,“ dodal Zdeněk Vojtíšek.

Trvání kurzu: každé úterý a čtvrtek až do 18. prosince, vždy od 17:00 a od 18:30

Místo konání: Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Pacovská 350/4, Praha 4, Velká aula (H109)

Kontakt: www.htf.cuni.cz/VAR, kde je rovněž umístěn i rozpis přednášek, popř. www.facebook.com/religionistika

Autor: Drahomír Suchánek
Foto: thinkstockphotos.com

Sdílejte článek: