Nejdůležitější okamžiky po pondělním výbuchu plynu. Stále sledujeme on-line

pátek, 03 květen 2013 15:16

6. května 2013

9.30 – Přesně týden po nešťastné události byl znovu zahájen provoz děkanátu a částečně obnovena výuka v budově Hollaru. Slavnostní otevření provedl děkan FSV UK dr. Jakub Končelík za účasti rektora UK prof. Václava Hampla.

Touto pozitivní zprávou končí redakce iFora několikadenní nepřetržité sledování dění v budově Hollaru, dalším informacím budou případně věnovány samostatné články.

4. května 2013

12.30 – Knihovna v přízemí Hollaru je z vnější strany plně zasklena

3. května 2013

16.15 – Znalecký ústav zpracovávající podklady pro pojišťovnu skončil dokumentaci škod v Hollaru.

16.00 – V neděli 5. května od 11 hodin proběhne v Hollaru úklidová brigáda studentů a  zaměstnanců FSV UK. Studenti se zájmem zúčastnit se této akce, ať se registrují u Kateřiny Písačkové přes facebook.com/ozivmehollar.

15.00 – V pondělí 6. května v 9.30 dojde ke slavnostnímu znovuotevření budovy Hollaru, kde sídlí Fakulta sociálních věd Univezity Karlovy. Budova byla poškozená nedávným výbuchem v Divadelní ulici. Přesně týden po této tragické události bude znovu zahájen provoz děkanátu a částečně obnovena výuka v Institutu komunikačních studií a  žurnalistiky. Slavnostní otevření provede děkan FSV UK Jakub Končelík za účasti rektora UK prof. Václava Hampla.

11.30 – Tajemník fakulty se správcem budovy a zástupci pojišťovny vyčíslují škody.

9.30 – Zaměstnanci děkanátu FSV UK a Institutu komunikačních studií a žurnalistiky se sešli v budově Institutu ekonomických studií v Opletalově ulici s vedením fakulty, kde byli seznámeni s vývojem událostí za uplynulý týden, a byl naplánován další postup. Od pondělí 6. května bude děkanát i IKSŽ normálně fungovat, poškozené kanceláře budou fungovat v provizorním režimu v náhradních prostorech Hollaru. Výuka na IKSŽ bude od pondělí normálně pokračovat, výuka se místo v poškozených učebnách bude konat v náhradních prostorech. Přesný rozpis přesunutých přednášek a lokace budou zveřejněny v pondělí ráno na fakultním webu.

2. května 2013

15.40 – Dle vyjádření statika není budova Hollaru nijak vážně poškozena, není narušena nosná konstrukce budovy. 

14.30 – Byly obnoveny všechny webové služby v plném rozsahu. K  bezproblémovému spuštění pomohla i nedávná výměna záložních systémů UPS, díky kterým byly v pondělí všechny servery řádně vypnuty.

13.35 – Ve zkušebním režimu jsou zapnuty servery, začaly fungovat telefony a internet.

12.00 – Byla spuštěna elektřina, do budovy míří pracovníci fakultního IT, aby se pokusili nahodit servery. Čekáme na příchod statika.

11.50 – Hollar začíná být uklizený z nejhoršího, většina rozbitého skla je již uklizena, budovu noční déšť nijak neohrozil ani nepoškodil. Sklenáři zasklívají okna, čekáme na spuštění plynu.

8.30 – Do Hollaru nastoupila úklidová firma a sklenáři začali s opravami oken. Elektřina stále nejde, ohledně jejího spuštění se dále jedná.

1. května 2013

12.10 – Sklenáři skončili s vyměřováním a monitoringem budovy, zítra budou v 9 hodin opět na místě a práce budou dále postupovat v koordinaci s úklidovou firmou. Na odstraňování škod oken bude povoláno více lidí, než bylo původně plánováno. Dle informací z místa probíhají tlakové zkoušky plynového potrubí, aby se zjistilo, zda opravy, které byly provedeny, jsou již bez dalších závad. Údajně byly zjištěny „malé“ úniky plynu v Bartolomějské ulici. Hollar zůstává pod dohledem bezpečnostní agentury, vrátnice je vzhledem k nefungující elektřině a nebezpečnému stavu budovy dále uzavřena, vstup do budovy je z Divadelní ulice. Na pátek je plánována schůzka se zástupci pojišťovny.

11.50 – Vzhledem k velkému rozsahu poškození se sklenářská firma rozhodla započít se zasklíváním Hollaru až od zítřejšího rána, kdy bude budova lépe připravena a firma bude mít nachystané vše v potřebném rozsahu. Souběžně se zasklíváním bude v souladu s předchozím plánem probíhat úklid a pokusíme se o spuštění elektřiny a nahození fakultních serverů.

10.00 – Správce budovy Hollaru pan Balík spolu se sklenářskou firmou zmapovali poškození na budově, během dopoledne začnou sklenáři s úklidem a zasklíváním poškozených a zničených oken a výplní dveří.

30. dubna 2013

18.30 – Děkan FSV UK podává rektorovi a kvestorovi UK informace o průběhu dne a konzultuje další postup na následující dny. Po středečním odstranění nebezpečného skla a základních opravách bude ve čtvrtek následovat úklid a detailní návštěva statika, předpokládané je i spuštění elektřiny, takže pokud vše půjde dle plánu, ve čtvrtek by mohlo dojít k opětovnému spuštění fakultních serverů.

18.25 – Studenti FSV UK zastoupení iniciativou Oživme Hollar! nabízejí pomoc studentů fakulty při úklidu Hollaru a následném uvádění budovy do opětovného provozu.

18.20 Policie předala budovu zástupcům vedení FSV UK, další ostrahu budovy převzala bezpečnostní agentura. Ve středu ráno nastoupí do budovy Hollar sklenáři, kteří začnou odstraňovat nebezpečné sklo a opravovat rozbitá okna a dveře.

16.30 – Policie předá vedení fakulty budovu Hollaru v 18.00, ostrahu budovy následně zajistí bezpečnostní agentura.

15.30 – Tajemník fakulty dokončil ohledání a dokumentaci budovy Hollaru za asistence policie, ve čtvrtek budovu navštíví statik.

13.20 – Správce budovy Hollaru zařizuje zasklení rozbitých oken, oprava proběhne okamžitě, jak bude možný přístup do budovy.

13.00 Tajemník FSV UK spolu s Policií ČR provádí ohledání budovy Hollaru, dochází k natáčení místností a soupisu škod.

12.0017.00 Osobní věci zanechané v budově Hollaru je možné vyzvednout v areálu UK v Jinonicích v kanceláři ředitele IPS, dr. Petra Jüptnera (č. 3095, 3. patro, budova A).

9.00 – Členové vedení spolu s několika zaměstnanci fakulty a skupinkou dobrovolníků z řad studentů za doprovodu policie mapují škody v budově Hollaru. Celá budova je fotografována, škody zaevidovány, jsou prováděny soupisy a fotografie nalezených osobních věcí v budově. Předpokládáme, že později v průběhu dne si věci budou moct studenti vyzvednout v Jinonicích. Aktuální informace naleznou na webových stránkách FSV UK a facebookové stránce fakulty.

29. dubna 2013

17.00 – Po jednáních se záchranáři bylo umožněno rektorovi UK a děkanovi FSV UK s tajemníkem a vedoucím provozně-technického oddělení krátce navštívit budovu, bylo dojednáno vyzvednutí osobních věcí evakuovaných na další den v 8 hodin. O možnosti předání budou evakuovaní informováni na webových stránkách fakulty a Facebooku FSV UK, předpokládá se, že to bude v odpoledních hodinách v krizovém centru v Jinonicích.

15.30 – Vedení se schází v krizovém centru v Jinonicích, řeší se aktuální studijní, administrativní a technická agenda pro nejbližší dny, prioritou zůstává dojednání převzetí osobních věcí evakuovaných z Hollaru.

14.15–15.00 – Vedení FSV UK se pokouší dojednat možnost vyzvednutí osobních věcí studentů a zaměstnanců z budovy Hollaru, kvůli dalším únikům plynu to bohužel není možné.

11.30–14.00 – Děkan FSV UK a proděkan pro vnější vztahy komunikují s médii, tajemník fakulty zajišťuje komunikaci s policií a záchranáři, zbytek vedení pracuje v krizovém štábu v Jinonicích.

11.30 – Na webové stránky fakulty jsou umístěny aktuální informace v českém a anglickém jazyce, studenti i zaměstnanci jsou zároveň upozorněni na stávající situaci e-mailem.

10.50 – Část vedení FSV UK se přemisťuje na rektorát Univerzity Karlovy na koordinační schůzku s rektorem a kvestorem UK, kde je stanoven krizový plán a jsou definovány nezbytné příští kroky, část vedení odjíždí do jinonické budovy a zřizuje zde krizové centrum.

10.30 – Záchranáři ve spolupráci s vedením FSV UK opakovaně kontrolují budovu, uzavírají hlavní uzávěr plynu, vypínají elektřinu a uzavírají prázdnou budovu Hollaru. Děkan oznamuje uzavření budovy do konce týdne a informuje studenty o dalším postupu. Zraněno je šest zaměstnanců, převážně jde o lehčí řezná poranění hlavy a končetin.

10.10 – Budova je evakuována, většina zaměstnanců a všichni studenti jsou před budovou a v přilehlém parku, členové vedení FSV UK procházejí budovu a kontrolují všechny místnosti.

9.56 – Budovou Hollaru otřásla mocná exploze, okna budovy FSV UK z Divadelní ulice jsou kompletně rozbitá, nábytek v některých místnostech popadal na zem, knihovna je zdemolována, začíná okamžitá evakuace zaměstnanců i posluchačů, zranění dostávají první pomoc od spolupracovníků.

Autor: Filip Láb
Foto: red.

Sdílejte článek: