Den se školní psychologií propojil vědecké poznatky s praxí

čtvrtek, 13 září 2018 15:58

Motivace ve škole a školní třída jako sociální skupina, to byla hlavní témata historicky prvního Dne se školní psychologií, který 21. června uspořádala katedra psychologie Pedagogické fakulty UK ve spolupráci s Asociací školní psychologie a Spolkem absolventů katedry psychologie PedF UK. Konference se zúčastnila rovná stovka školních psychologů z celé České republiky, nechyběli ani akademičtí pracovníci.

650_pedf

Den se školní psychologií se snaží na rozdíl od jiných oborových konferencí s velkou škálou tematicky pestrých příspěvků zaměřit na jedno nebo dvě aktuální témata z praxe a ta podrobit hlubší analýze. „Chceme vytvořit platformu, která by sloužila jako místo setkávání a zároveň poskytovala odborné zázemí i pro začínající školní psychology,“ vysvětluje za organizační tým PhDr. Hana Sotáková. „Z okamžitých reakcí psychologů a dalších poradenských či akademických pracovníků bylo patrné, že konference tohoto typu má skutečně smysl, protože propojuje nejnovější vědecké poznatky s praktickými zkušenostmi,“ dodává doktorka. Sotáková.

Tomu odpovídal i program rozdělený do dvou tematických bloků. Každý blok byl uveden teoretickou přednáškou pracovníka katedry psychologie PedF UK, na niž navazovaly příspěvky z praxe školních psychologů. V následné diskusi pak účastníci reflektovali své osobní zkušenosti na různých typech škol. „Právě možnost výměny zkušeností a prezentace příkladů dobré praxe měla mezi účastníky velmi pozitivní odezvu. Rádi bychom v tomto formátu pokračovali i v dalších letech,“ plánuje dr. Sotáková.

Součástí konference byl i diskusní panel o stavu a perspektivě školní psychologie u nás, jehož se zúčastnili doc. Anna Kucharská za vedení Pedagogické fakulty, doc. Irena Smetáčková za katedru psychologie, prof. Stanislav Štech prezentující základní postuláty práce školních psychologů v ČR a dr. Jana Zapletalová z Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV).

Autor: Jana Rydlová; PedF UK
Foto: PedF UK

Sdílejte článek: