Univerzita Karlova ocenila nejlepší učebnice roku

pátek, 02 červen 2017 17:40

V rámci zahájení zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy byla 10. prosince udělena Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku. Vyznamenáni byli autoři a autorské týmy z Univerzity Karlovy za vysokoškolské učebnice.

_mg_1856_600_445

Ocenění je udělováno výhradně za první vydání publikace v oborech společenskovědních a humanitních, lékařsko-farmaceutických a přírodovědných a matematicko-fyzikálních, je s ním spojena i peněžitá odměna. Cenu předával prof. Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy, a prof. Jan Royt, prorektor pro tvůrčí a ediční činnost.

V lékařsko-farmaceutickém oboru byl vyznamenán prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., za knihu Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi, která je prvním pokusem sjednocení fyziologie a patologické fyziologie v českém prostředí. „Při psaní učebnice musíte pokaždé myslet na studenty, pro které píšete. I když se jedná o tak specifickou publikaci, jako je tato. Každý autor má problém s tím, že svůj obor trochu nadhodnocuje a chtěl by sdělit co nejvíce. Jenže to kouzlo tkví ve stručnosti. Když máte psát stručně, tak napíšete opravdu to podstatné.“

Publikace Jazyk – jeho český příběh zvítězila v oboru společenskovědním a humanitním. Za zesnulého prof. PhDr. Jiřího Marvana, Ph. D., převzala ocenění PhDr. Mira Marvanová, Ph. D. „Kniha vypráví o tom, jak se moderní čeština ve vší mohutnosti orientovala ve složitých peripetiích v průběhu staletí. Obsahuje autentické texty. Pan profesor se zabýval češtinou v širokém časovém spektru, počínaje devátým stoletím přes Pelcla až ke Kollárovi, a tato publikace si ocenění skutečně zaslouží,“ řekl při předání ceny prorektor Royt.

Anglicky psaná monografie Mathematics++: SelectedTopicsBeyondthe Basic Courses získala ocenění v matematicko-fyzikálních a přírodovědných oborech. Za autorský tým převzal cenu doc. Mgr. Robert Šámal, Ph. D. Kromě něj se na práci podílela také Ida Kantor, M. SC., Ph. D., a především zesnulý prof. RNDr. Jiří Matoušek, DrSc. Publikace rozšiřuje témata, na která se při výuce magistrů nedostalo a po nichž posluchači volali. Je založena na zkušenosti konkrétních studentů. „Jsem velmi rád, že někdo hledí na to, aby byly vydávány dobré knížky a učebnice. Jsem potěšen, že se této pocty dostalo zrovna naší knížce, a myslím, že z velké části je to cena pro zesnulého profesora Matouška, se kterým mi bylo velkou ctí pracovat,“uvedl Šámal.

Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku je pojmenována po dlouholetém řediteli Nakladatelství Karolinum. Prostřednictvím tohoto ocenění Univerzita Karlova podporuje autory a autorské týmy svých základních součástí.

Autor: Daniel Pražák
Foto: Michaela Říhová

Sdílejte článek: