Studium a kariéru v zahraničí usnadní jazykový certifikát

středa, 23 leden 2013 17:28

Mluvíte cizím jazykem a rádi byste si své znalosti potvrdili získáním mezinárodně platného certifikátu? Chystáte se na studia nebo za prací do zahraničí? Možná právě pro vás jsou určeny zkoušky z jazyka v pracovním prostředí – TOEIC pro angličtinu, WiDaF pro němčinu a TFI pro francouzštinu –, které můžete skládat v Ústavu jazykové a odborné přípravy UK.

V posledních letech míří za zkušenostmi do zahraničí stále více lidí. Ať tak učiní jako studenti, nebo už jako hotoví specialisté, často potřebují k získání místa na univerzitě nebo ve firmě potvrzení o jazykových znalostech. Totéž platí i pro jejich rodinné příslušníky.

studenti_knihovna_text

Na českém trhu přitom existuje poměrně široká nabídka certifikátů – od státnic, které mají prestiž doma, ale v zahraničí jimi neoslníte, až po mezinárodně platné zkoušky. V Česku zatím méně rozšířené, zato v zahraničí široce uznávané jsou zkoušky TOEIC, WiDaF a TFI. Ty se od většiny ostatních certifikátů odlišují tím, že se netýkají ani tak obecného jako spíš odborného jazyka – tedy přesně toho, co budoucí studenti a zaměstnanci zahraničních institucí potřebují v praxi.

„Hlavní výhodou těchto certifikátů oproti jiným běžně skládaným zkouškám je rychlé získání vyhodnocení – do 14 dnů. Příjemné je také to, že zkoušku nelze neudělat. Nehlásíte se totiž na zkoušku nějaké konkrétní úrovně, ale necháte si „změřit“ svou znalost jazyka. Dozvíte se, nakolik jste zvládli test na škále 10–990 bodů a jaké úrovni Společného evropského referenčního rámce (A1–C1) tento počet bodů odpovídá,“ vysvětluje Zdena Malá, ředitelka střediska ÚJOP UK Krystal, které zkoušky pořádá.

Zkouška TOEIC je na Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze srpna 2011 (http://www.msmt.cz/file/17527) a její výsledek platí dva roky.

Existuje několik typů této zkoušky. Nejžádanější je TOEIC Listening and Reading, kdy se během tříhodinového testu prověřuje poslech a porozumění čtenému textu. Při zkoušce TOEIC Speaking and Writing se testuje mluvení a psaní. Tato zkouška je zajímavá v tom, že se skládá v počítačové učebně se sluchátky a mikrofonem, odpovědi jsou nahrávány a zasílány přes internet k vyhodnocení na Online Scoring Network. Poslední z této řady je zkouška TOEIC Bridge – mezinárodně uznávaný certifikát z všeobecné angličtiny pro začátečníky a mírně pokročilé (úroveň A1–B1).

Dětem ve věku 11–15 let je určen TOEFL Junior. Děti jej potřebují, když se rodina stěhuje do ciziny a dítě bude chodit na některou mezinárodní školu.

Studenti a učitelé mají slevu

Své znalosti odborné němčiny mohou zájemci prověřit ve zkoušce WiDaF – Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft, vytvořené Německo-francouzskou obchodní komorou. WiDaF probíhá formou tříhodinového testu, kdy účastník z několika možností vybírá správnou odpověď u 150 otázek.

Znalost odborné francouzštiny ověřuje zkouška TFI (Test de français international). Trvá 90 minut a francouzštináři při ní v poslechových a čtecích cvičeních dokazují schopnost rozumět slyšenému a psanému textu.

Dobrou zprávou pro studenty je, že mohou na tyto zkoušky získat slevy. Totéž platí i pro pedagogické pracovníky. „Jazykový certifikát s mezinárodní platností vylepší váš životopis. Kromě prokazování znalostí jazyka pro různá stipendia nebo stáže se navíc může hodit i při hledání práce,“ uzavírá Zdena Malá.

Víc informací o zkouškách a termínech najdete na http://ujop.cuni.cz/krystal/mezinarodni_zkousky_toeic_tfi_widaf_cs.php.

Autor: Lenka Dostálová

Sdílejte článek: