Výstava na Novoměstské radnici přiblíží vývoj medicíny od dob Karla IV.

středa, 04 květen 2016 12:59

Expozice Medicína od dob Karla IV. po současnost vznikla u příležitosti oslav 700. výročí narození Karla IV. a navštívit ji můžete až do 31. května v galerii Novoměstské radnice na Karlově náměstí v Praze. Dozvíte se tu mj. něco o vývoji mnoha lékařských vědních oborů a architektonických zajímavostech budov, jež patřily či patří k 1. lékařské fakultě UK, jež výstavu spolupořádá.

„Výstava prezentuje vývoj lékařské fakulty od doby založení Karlem IV. po současnost. Věnuje pozornost jak institucionálním dějinám, tak i tradici výuky medicíny v Praze. Součástí je také unikátní galerie historických portrétů děkanů, jež mají svůj počátek ve stejném období. To vše je zasazeno do kontextu dobových lékařských nástrojů, demonstrujících úroveň medicíny od 16. století po současnost,“ říká kurátor výstavy doc. Mgr. Karel Černý, Ph. D., přednosta Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK.

Návštěvníci si budou moci prohlédnout ukázky ze starých učebnic, historické lékařské nástroje i unikátní výukové modely, dobové diplomy a osvědčení. K zajímavostem patří i maketa portálu dveří medické koleje téměř v životní velikosti. Vystaveny jsou rovněž historické fotografie dnešní 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice. Návštěvníci se dovědí také o vzniku a vývoji mnoha lékařských vědních oborů a architektonických zajímavostech budov, jež patřily či patří k 1. lékařské fakultě UK.

Unikátní výstavu Medicína od dob Karla IV. po současnost pořádá 1. lékařská fakulta UK společně se Zdravotnickým muzeem Národní lékařské knihovny a dalšími partnery, spolupracovala na ní i Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a Novoměstská radnice.

Výstava je otevřena od úterý do neděle od 10.00 do 18.00 hodin.  

Vstupné činí 50 Kč, snížené 20 Kč a rodinné 100 Kč. Pokud zájemci spojí výstavu i s návštěvou věže, zaplatí 80 Kč, resp. 40 Kč. Rodinné vstupné je 100 Kč.

Autor: red.
Foto: red.

Sdílejte článek: