CENTRAL usiluje o celistvost středoevropského regionu

pondělí, 03 červen 2019 23:58

Poslední dubnový týden podepsali rektoři a prorektoři univerzit strategické sítě CENTRAL – Univerzity Karlovy, Humboldtovy Univerzity v Berlíně, Univerzity Loránda Eötvöse v Budapešti, Univerzity Vídeň a Univerzity Varšava – novou smlouvu o spolupráci. Jejím cílem je ukotvit společné studijní programy, posílit synergie v nových oborech a nabídnout CENTRAL jako evropskou akademickou komunikační platformu.

_uk_banner_central2_850_264

„Proč potřebujeme středoevropskou síť univerzit?“ položil si otázku prof. Dr. Oliver Schmitt, švýcarský vědec a odborník na střední a východní Evropu působící na Univerzitě Vídeň, který byl jako host přizván k pátému výročnímu setkání. Protože CENTRAL přispívá k obnovení vědeckých vazeb, které byly po druhé světové válce násilně zpřetrhány, a posiluje vizibilitu tohoto evropského vědeckého regionu. Ve světle novodobých politických snah o názorové rozklížení národů v tomto regionu se pak jeví „třetí role“ sítě CENTRAL jako ambasadora vědecké, pedagogické a studentské vzájemnosti ještě s naléhavější intenzitou.

CENTRAL přispívá k obnovení vědeckých vazeb, které byly po druhé světové válce násilně zpřetrhány

Rektoři a prorektoři členských univerzit vedou CENTRAL do dalších pěti let s novým posláním: ukotvit rozvinutou spolupráci ve formě společných doktorských a magisterských programů, ať už ve formě joint, či double degree, posílit synergie v nových oborech a nabídnout CENTRAL jako komunikační platformu otevřenou širší evropské akademické obci. Ve všech svých aktivitách bude CENTRAL pečovat o svou jazykovou a kulturní pluralitu, která je jedním z charakteristických rysů tohoto malého regionu uprostřed Evropy.

Aktivity strategické sítě CENTRAL v číslech

V průběhu uplynulých pěti let rozvinulo uskupení CENTRAL multilaterální spolupráci ve dvanácti klíčových projektech v humanitních a přírodovědných disciplínách, iniciovalo vznik čtrnácti společných publikací a svým unikátním programem zaměřeným na podporu vědeckého dorostu zapojilo do vícestranného výzkumu na pět stovek doktorandů a postdoktorandů.

_central250_250_145

Uskupení 5 univerzit:

UK,

Humboldt Universität zu Berlin,

Universität Wien,

ELTE University Budapest,

University of Warsaw

Více informací Vám rádi poskytnou pracovníci Centra strategických partnerství RUK

Centrum strategických partnerství RUK

či je naleznete na webových stránkách uskupení centralnetwork.

Autor: Zuzana Hocková, Centrum strategických partnerství RUK
Foto: Central, UniMedia

Sdílejte článek: