V Bavorsku se poprvé předávala osvědčení o složení certifikované zkoušky z češtiny

čtvrtek, 13 březen 2014 22:42

V pondělí 17. února se v Europa-Berufsschule v bavorském Weidenu poprvé předávala osvědčení o složení certifikované zkoušky z češtiny pro cizince, která se konala v listopadu loňského roku na základě smlouvy o poskytování certifikovaných zkoušek z českého jazyka pro žáky a žákyně bavorských odborných škol. Tato smlouva byla uzavřena loni v červnu mezi Bavorským státním ministerstvem pro školství a kulturu a Univerzitou Karlovou v Praze.

Celkem sedmadvacet úspěšných kandidátů na úrovních A1–B2 podle Společného referenčního rámce pro jazyky převzalo certifikáty o složení zkoušky z rukou Alexe Bartelta, vládního prezidenta, Hans-Petera Schmidta, honorárního konzula, a Mgr. Ingrid Neckářové, zástupkyně ředitele Ústavu jazykové a odborné přípravy UK. Slavnostního aktu se rovněž zúčastnila členka zemského sněmu Petra Dettenhöfer, primátor města Kurt Seggewiß a zástupci ředitele ÚJOP UK s vedoucím Výzkumného a testovacího centra ÚJOP UK.

Zkoušku kromě žáků a žákyň odborných škol konalo také jedenáct policistů Horní Falci, kteří jejím absolvováním přispěli ke zvýšení jazykové vybavenosti zaměstnanců veřejné správy. Jejich snahu ocenil ve své zdravici sám policejní prezident Rudolf Kraus, který byl na předání osobně přítomen. Ke kandidátům promluvil také Hans Stark Kraus, prezident Řemeslnické komory Dolní Bavorsko/Horní Falc. Vyzdvihl především přínos výuky češtiny a nabídky certifikované zkoušky z češtiny pro podporu zaměstnanosti a lepšího uplatnění na pracovním trhu v příhraničních regionech.

Autor je zástupcem ředitele Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze.

Autor: Zdeněk Pressl
Foto: UJOP UK

Sdílejte článek: