Státní vyznamenání převzaly čtyři osobnosti Univerzity Karlovy

úterý, 12 listopad 2019 10:10

U příležitosti řádového dne 28. října ocenil prezident republiky celkem 42 významných českých i zahraničních osobností. Medaili za zásluhy získali i porodník Antonín Doležal (nyní FTVS), profesorka lékařské etiky Helena Haškovcová (FHS), oftalmolog Jaroslav Madunický (1. LF) a onkolog Luboš Petruželka (1. LF).

hrad_text

prof. MUDr. Antonín Doležal, DrSc.

medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti vědy a školství)

  • Významný český porodník. Šest desítek let pracoval v porodnici v Praze 2 u Apolináře, kde vedl porodnické oddělení. Napsal mnoho odborných publikací, ale také román Pařížský porodník. V současnosti působí jako soudní znalec v oblasti porodů a zájem o fyziku jej přivedl jako konzultanta na katedru anatomie a biomechaniky Fakulty tělesné výchovy a sportu, kde dodnes působí jako emeritní profesor.

prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.

medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti vědy a školství)

  • Bioložka, filozofka a profesorka lékařské etiky. Hlavními tématy jejího odborného zájmu jsou práva pacienta, pravda na nemocničním lůžku, informovaný souhlas, sociální gerontologie a problematiky umírání a smrti (thanatologie). Na Fakultě humanitních studií, kde je garantkou doktorského studijního programu Aplikovaná etika, působí od roku 2002.
  • Na 3. lékařské fakultě iniciovala vznik lékařské etiky jako samostatné lékařské disciplíny v ČR. V tomto oboru se také jako první v ČR roku 1992 habilitovala a o rok později byla jmenována profesorkou.

MUDr. Jaroslav Madunický

medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy v oblasti vědy)

  • Přední odborník na operace očí. Během své kariéry provedl jako první několik specializovaných zákroků. Od roku 2004 vede Refrakční a laserové centrum Oční kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ÚVN Praha.

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti vědy)

  • Mezinárodně uznávaný onkolog. Na Onkologickou kliniku nastoupil hned po škole v roce 1976, v době, kdy byla onkologie na okraji zájmu lékařské veřejnosti. Od roku 1999 je přednostou Onkologické kliniky 1. LF a VFN v Praze, od roku 2001 ředitelem Ústavu radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce a od roku 2012 je též přednostou Onkologické kliniky Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Zabývá se klinickou onkologií a radioterapií.

Autor: Lucie Kettnerová

Sdílejte článek: