Děti po osm týdnů hledají (filo)Sofii. FF UK otevřela dětskou univerzitu

čtvrtek, 18 duben 2013 16:30

Ve středu 10. dubna se Filozofická fakulta UK poprvé otevřela i nejmladší generaci. Zástupci vybraných oborů vyučovaných na fakultě přiblíží dětem v rámci projektu dětské univerzity předmět svého studia z poněkud jiného úhlu, než na jaký jsou zvyklé ze školních lavic.

Zatím se jedná o pilotní projekt, který je omezen kapacitou 25 účastníků – žáků druhé až páté třídy základní školy. Enormní zájem o akci způsobil, že vyhrazená kapacita byla naplněna během jediného dne.

sofie_index_text

„Cílem našeho projektu je představit nejmladší generaci univerzitní prostředí jako inspirativní místo, které je prostorem pro poznávání světa a přemýšlení. Podobné aktivity jsou v mnohem širší míře obvyklé u velkých zahraničních univerzit, zatímco Praze dlouho podobný přístup chyběl. Úžasně daleko je v tomto ale například Přírodovědecká fakulta UK. To všechno jsou důvody, proč jsem nejen přivítal, ale zkusil se i aktivně zapojit do pilotního ročníku, kdy s doktorem Richardem Biegelem povedeme historickou procházku po českých dějinách v ulicích Prahy,“ přibližuje ideu projektu doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph. D., děkan Filozofické fakulty UK.

Fakulta pro všechny generace

Zahraniční dětské univerzity jsou nejčastěji pořádány jako prázdninové programy nebo příměstské tábory. Organizátoři projektu na Filozofické fakultě UK ale chtěli, aby děti dostaly možnost vidět, jak vypadá dění na fakultě přímo v průběhu akademického roku.

„Jsem rád, že na půdě fakulty přivítáme děti. Na fakultě se dosud vzdělávali vedle vysokoškolských studentů také senioři v rámci takzvané Univerzity třetího věku, lidé v aktivním věku v kurzech celoživotního vzdělávání a středoškoláci během stáží a letních škol. Díky dětské univerzitě je nyní spektrum věkových skupin posluchačů fakulty kompletní,“ vysvětluje tajemník fakulty Ing. Filip Malý.

Středověké obrazy, hieroglyfy i znaková řeč

Fakulta pro děti připravila celkem osm společných setkání převážně ve formě devadesátiminutových přednášek, do nichž budou malí posluchači aktivně zapojováni. První týden budou mít možnost navštívit reprezentační prostory Karolina, dozvědí se například, kdo je děkan, kdo rektor a jak vypadají univerzitní insignie, a prostřednictvím hraných scének nahlédnou i do univerzitní historie. Druhé setkání proběhne v Anežském klášteře, kde se pod vedením kunsthistoriků seznámí s příběhy, které vyprávějí středověká umělecká díla.

Neméně zajímavá bude jistě i třetí přednáška pořádaná Českým egyptologickým ústavem Filozofické fakulty UK o hieroglyfickém písmu s praktickým nácvikem jeho psaní. Následovat bude procházka českou historií, díky níž před zraky dětí oživnou historické události přímo na místech, kde se v centru Prahy odehrály. Na netradiční přístup ke zkoumání jazyka se zaměří prohlídka Laboratoře behaviorálních a lingvistických studií. Zde si děti vyzkouší jednoduché lingvistické experimenty, ale také se díky přítomnosti lektorky českého znakového jazyka naučí několik slov v tomto jazyce.

_sofie_karolina_text_240_204Během exkurze do budovy Nové scény Národního divadla děti zjistí, jakou přípravu vyžaduje divadelní představení a co všechno zůstává před jejich zraky ukryto v zákulisí. V tlumočnických kabinách si vyzkouší, jak náročná je profese tlumočníka, a naučí se rozpoznat cizí jazyky. Na posledním setkání se spolu s rodiči a prarodiči zaposlouchají do studentské hymny Gaudeamus igitur a z rukou děkana fakulty obdrží diplom.

Akcí děti provede postavička Sofie

„Pod názvem dětská univerzita naleznete řadu aktivit po celém světě, proto jsme hledali název, kterým by se naše akce odlišovala, a jak jsme se v našich úvahách stále točili okolo slova filosofie, napadla nás Sofie,“ popisuje vznik maskota v podtitulu akce Hledá se Sofie hlavní organizátorka projektu Mgr. Karolína Chundelová.  Malovanou dívčí postavičku budou děti nosit také na tričkách.

Organizátoři mají již teď připravenu řadu dalších zajímavých témat, která by mohla v některém z dalších ročníků dětem prezentovat mimořádnou rozmanitost humanitních oborů vyučovaných na Filozofické fakultě UK, v plánu je například prohlídka Náprstkova muzea a přednáška na téma cizokrajná etnografie.

Více o dětské univerzitě na webových stránkách akce a v tiskové zprávě.

Jméno Sofie pochází z řeckého slova sofía, tedy moudrost, zdatnost. Spolu s dalším řeckým slovem filein (milovat, mít rád, toužit po něčem) tvoří složeninu filozofie.

Autor: Kristýna Tesařová (FF UK)
Foto: FF UK

Sdílejte článek: