Právnická fakulta oslavila výročí založení debatou o své minulosti i budoucnosti

úterý, 08 duben 2014 15:10

Před 666 lety, kdy Karel IV. vybudoval vysoké učení v Praze, byla mezi prvním čtyřmi zakládajícími fakultami také fakulta právnická. I proto si v pondělí 7. dubna akademická obec Právnické fakulty UK připomněla toto významné výročí na diskuzním shromáždění. Děkan profesor Jan Kuklík a předseda Akademického senátu PřF UK docent Jan Wintr na debatě hovořili o nejvýznamnějších historických momentech výuky práv v Praze. Debatovalo se také o budoucím směrování Právnické fakulty UK.

zezlo350

„Když si připomínáme výročí založení univerzity, je nutné říci, že právnická fakulta vydržela jako její součást zpočátku poměrně krátkou dobu. Už v roce 1372 se určité problémy v řízení projevily v tom, že si právníci založili vlastní univerzitu,“ připomněl děkan profesor Kuklík a dodal, že právnická fakulta na to tehdy doplatila, protože mimo Univerzitu Karlovu v podstatě nepřežila události spojené s husitským hnutím.

„Až do roku 1624 se univerzitní výuka práva odehrávala mimo právnickou fakultu. To je důležité zmínit. Jsme sice zakládající fakultou, ale oproti ostatním máme určitý handicap, protože právníci nebyli vždy součástí Univerzity Karlovy,“ podotkl děkan.

Jeho historický exkurz dějinami výuky práva v Praze doplnil předseda fakultního akademického senátu docent Jan Wintr, který vedle dalších historických mezníků připomněl období rozdělení univerzity na českou a německou na konci 19. století, kdy na české právnické fakultě působila řada velmi významných osobností, například legenda právní vědy Antonín rytíř Randa.

„Dnešní den, kdy vzpomínáme na výročí založení univerzity i fakulty před 666 lety, je dobrou příležitostí k zamyšlení se nad tradicemi a nad tím, co tradice vypovídají o tom, jak Právnická fakulta UK vypadá dnes. Leccos, co je třeba možná dnes kritizováno, je určitou daností toho, že právnické vzdělávání není klasickým pěstováním vědy, ale má praktický význam jak pro stát, tak pro soukromou sféru. K tomu se musí Právnická fakulta UK a výuka na ní vždy nějak vztahovat,“ podotkl docent Wintr.

V diskuzi pohovořil prorektor UK a bývalý děkan Právnické fakulty UK profesor Aleš Gerloch, který uvažoval o budoucím směrování fakulty. Upozornil především na to, že studenti práv dnes musí obsáhnout takové množství znalostí, že je třeba důkladně se zamyslet nad tím, co by měli umět jako společný základ všichni a co už patří k různým specializacím.

„Naše studium je studium univerzální. Občasné diskuze nad tím, zda má mít studium jiný charakter, většinou velmi rychle končí explicitním ne. Absolvent Právnické fakulty UK by v zásadě neměl být od začátku připravován na to, že bude činný jen v určité oblasti nebo že bude znát jen určité části práva. To je ale současně v rozporu s hypertrofií práva. Já osobně považuji za vůbec nejdůležitější věc, kterou jsme učinili v posledních letech, rozhodnutí, že univerzální studium bude modifikováno a posunuto i do roviny dílčí specializace jako fakultativní činnosti, tedy možnosti, nikoliv nutnosti. Tato praxe našim absolventům, myslím, přinese postupně určité výhody oproti absolventům jiných fakult, pokud tedy jiné fakulty nepůjdou podobnou cestou,“ podotkl profesor Gerloch.

Debata, která završila slavnostní 7. duben, kdy si akademická obec UK připomínala na Právnické fakultě výročí založení Univerzity Karlovy, trvala přes dvě hodiny a zúčastnila se jí i řada studentů.

Autor: Helena Zdráhalová
Foto: red.

Sdílejte článek: