Děkanka Radka Wildová požádala rektora o uvolnění z funkce

čtvrtek, 28 leden 2016 11:11

Důvodem rezignace na funkci děkana je práce v kolegiu rektora, do něhož byla jmenována již 15. 7. 2015. Oblasti, které jí byly v kolegiu svěřeny, tedy akreditační řízení a vytvoření systému vnitřního hodnocení vzdělávací činnosti, bude nutné v souvislosti se změnami vysokoškolské legislativy intenzivně řešit, a to na celouniverzitní úrovni.

V souvislosti s tímto krokem požádala děkanka Akademický senát Pedagogické fakulty UK o vyhlášení termínu projednávání návrhu na jmenování nového děkana fakulty. Tento termín byl stanoven na 28. červen 2016. Děkanka vyjádřila přesvědčení, že fakulta je nyní po ekonomické i koncepční stránce stabilizována a má dobrý potenciál k dalšímu rozvoji. K němu hodlá i nadále osobně přispívat. „Chtěla bych využít své zkušenosti ve prospěch rozvoje celé univerzity, fakultu neopouštím, budu stále „při ní“ a velmi ráda budu s novým vedením fakulty úzce spolupracovat. Děkuji všem za pochopení této situace a věřím, že toto oznámení nevyvolá rozpaky, nelibost či nejistotu. Važme si všichni toho, čeho jsme společně dosáhli“ řekla děkanka na úterním zasedání Akademického senátu PedF UK.

Radka Wildová stojí v čele fakulty od roku 2009, tedy druhé funkční období. To by jí vypršelo na jaře roku 2017. Profesně se zabývá především problematikou počáteční gramotnosti, didaktikou primárního vzdělávání, profesní přípravou pedagogických pracovníků a vzdělávací politikou. Od roku 2015 je poradkyní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.

Autor: Pedagogická fakulta UK
Foto: UK

Sdílejte článek: