Zaměstnatelnost mladých tématem ASEM konference rektorů a Studentského fóra

pátek, 02 červen 2017 17:40

Zaměstnatelnost mladých lidí v Asii a Evropě se stala ústředním tématem páté ASEM konference rektorů a Studentského fóra (ARC5). Přes 180 zástupců univerzit, firem, vládních představitelů a studentů ze všech 51 partnerských zemí ASEM se 4. dubna sjelo do Prahy na pátou ASEM konferenci rektorů a Studentské fórum (ARC5). ARC5 se těší doposud nejpestřejšímu zastoupení z Asie i Evropy.

Konference ARC5, tentokrát s podtitulem: Zaměstnatelnost: Asie a Evropa připravují novou generaci, umožňuje vést na vysoké úrovni interregionální dialog o tom, jak mohou instituce vyššího vzdělání lépe spolupracovat s vládami a firemním sektorem v boji proti sociálně-ekonomickým problémům, které vyvstávají v Asii i v Evropě – především pak otázka zaměstnanosti mladých lidí, rapidní změny na trhu práce a rozvoj kvalifikace.

Na konferenci ARC5 se sjede přes 180 zástupců univerzit, firem, vládních představitelů a studentů z 51 zemí Asie a Evropy, kteří budou společně diskutovat, sdílet zkušenosti z jejich zemí a hledat příležitosti vzájemné spolupráce obou regionů. Hlavním cílem účastníků konference ASEM je, aby společně vytvořili Doporučení politikům pro nadcházející 6. Setkání ministrů vzdělání (ASEM ME6), které proběhne v roce 2017 v Koreji.

Konference ARC5 se zúčastní Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu a výzkum ČR, Lubomír Zaorálek, ministr zahraničních věcí ČR, profesor Lee Young, náměstek ministra školství Korejské republiky, a jeho protějšek Stanislav Štech, náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a dále zástupci firemního sektoru – Alain Dehaze, výkonný ředitel skupiny Adecco, Mel Carvill, člen představenstva Home Credit, a Hun Lee, ředitel Samsung Electronics pro ČR a Slovensko. Každý z nich přednese na konferenci proslov. Profesor Lee Young, coby zástupce hostitelské země ASEM ME6, převezme rovněž Doporučení politikům, které bude zúčastněnými stranami během konference vytvořeno.

„Abychom dospěli k lepšímu porozumění mezi oběma regiony, je potřeba i nadále zprostředkovávat výměny studentů i akademických pracovníků. Rovněž je zapotřebí podporovat výzkum a vzájemnou interakci mezi školstvím a soukromým sektorem. Abychom zajistili lepší a udržitelnější budoucnost, musíme se zaměřit na stavění mostů napříč různými sektory,“ zdůrazňuje prof. Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy v Praze – hostitel ARC5.

Předchozí ročníky konference ASEM již přivedly dohromady stovky asijských i evropských studentů a čelních zástupců firem i univerzit, aby společně cíleně diskutovali nad problémy týkajícími se vyššího vzdělání, které jsou relevantní pro oba regiony. Konference ASEM se řadí mezi původní závazky programu globálních akcí Vzdělání pro udržitelný rozvoj (VUR), které navazuje na Desetiletí OSN pro vzdělávání k udržitelnosti (2005–2014).

ARC5 je organizovaná Univerzitou Karlovou v Praze a Asijsko-evropskou nadací (ASEF) za podpory Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Akce proběhne rovněž za přispění Home Credit B. V., firmy Samsung, Mezinárodní asociace univerzit (IAU), ASEAN University Network, Evropské studentské unie (ESU) a Erasmus Student Network (ESN).

Asijsko-evropská nadace (ASEF) podporuje porozumění, posiluje vztahy a zprostředkovává spolupráci mezi lidmi, institucemi a organizacemi v Asii a Evropě. ASEF rozvíjí dialog, umožňuje výměnu a podporuje spolupráci napříč oblastmi, jako je kultura, ekonomie, vzdělání, správa, zdravotnictví a udržitelný rozvoj. ASEF je nevládní a nezisková organizace, která sídlí v Singapuru. Byla založena v roce 1997 a představuje jedinou instituci Asia-Europe Meeting (ASEM).

Společně s asi 750 partnerskými organizacemi zorganizovala ASEF přes 700 projektů, především konferencí, seminářů a workshopů. Jejich aktivit se již zúčastnilo přes 20 tisíc Asijců a Evropanů a díky webovým portálům, publikacím, výstavám a přednáškám se o ní dozvídá rovněž široká veřejnost. Více informací naleznete na www.asef.org.

Autor: red.
Foto: red.

Sdílejte článek: