Farmaceutická fakulta UK získala důležitého partnera pro vědu a výzkum

úterý, 24 březen 2015 12:24

Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové se otevírají nové možnosti pro rozvoj vědy a výzkumu. Fakultě se totiž podařilo získat největší tuzemskou farmaceutickou firmu Zentiva za skutečně kooperujícího partnera.

zentiva693

Jejich úzké partnerství stvrdila slavnost, která se konala při tradičním fakultním Dnu Zentivy 17. března. Ve vestibulu fakulty byla odhalena deska s logem této firmy, která bude zaměstnancům i studentům připomínat největšího fakultního partnera, jenž dlouhodobě podporuje vědu i výuku, a to především formou podpory studentů.

Touto oficiální akcí byla završena několikaletá snaha fakulty o získání Zentivy jako skutečného kooperujícího partnera (ve vědě i ve výuce), ne jako „pouhého“ donátora prostředků, jak tomu v mnohých případech bývá.

Slavnostní odpoledne pak zakončil prorektor UK prof. Jan Royt přednáškou na téma Votivní obraz Jana Očka z Vlašimě – harmonie sacerdotia a impéria aneb jaké historické, umělecké a společenské souvislosti lze vyčíst z jediného obrazu. Téma – na první pohled složité – se ukázalo jako velmi zajímavé i pro studenty farmacie a zaměstnance fakulty, poutavá přednáška a nadšený přednes profesora Royta jim dovolily nahlédnout do oblasti, jíž se hned tak věnovat nebudou – do historie umění.

Autor: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.; red.
Foto: David Suchánek

Sdílejte článek: