Odborníci na sociální média se na trhu práce neztratí

úterý, 08 říjen 2013 00:27

Specialisté na sociální média jsou na trhu velice poptávaní, absolventi se znalostmi této problematiky tedy s největší pravděpodobností o místo mít nouzi nebudou. I to byl jeden z důvodů, proč se Mgr. Marie Dudziaková a PhDr. Martin Jindra rozhodli v rámci oboru Studia nových médií při Filozofické fakultě UK vést seminář zaměřený právě na tento druh médií.

masa_text

Máša Dudziaková a Martin Jindra jsou oba absolventy oboru Studia nových médií a zároveň bývalými spolužáky. Protože si vzájemnou spolupráci ověřili při studiu i na několika předchozích projektech a oba při své práci hojně využívají sociální média, rozhodli se jít do vedení semináře společně.

Seminář je v SISu označen názvem Marketing v sociálních médiích a navazuje na předmět, který na katedře dříve vedl Mgr. Adam Zbiejczuk. Primárně je určen pro studenty oboru Studia nových médií, při volné kapacitě se však mohou přihlásit i zájemci z jiných oborů či fakult. „Vloni byla kapacita semináře úplně vyčerpaná. Dokonce jsme ji navyšovali. Také jsme umožnili několika studentům docházet i bez nároku na získání kreditu. Chodili prostě jen proto, že je to téma zajímalo,“ popisuje Martin Jindra.

Na přípravě sylabů i výuce se rovnoměrně podílejí oba pedagogové. „Když jsme uvažovali o náplni semináře, rozhodli jsme se, že bude náročný jak pro účastníky, tak pro nás. Jako studenti jsme nejvíc oceňovali, když se pedagogové našim pracím věnovali a dávali nám zpětnou vazbu. V našem předmětu kombinujeme akademické a teoretické poznatky z této oblasti spolu s praktickými zkušenostmi, které jsme nabrali během naší praxe,“ říká Máša Dudziaková. Devadesátiminutový seminář má podobu přednášek, které často přecházejí v diskusi. „Protože v marketingu neexistuje jen jedno správné řešení, nabízí se pro diskusi poměrně široká platforma,“ vyzdvihuje přínos zvolené formy Martin Jindra.

První hodiny jsou především teoretické a poskytují vhled do dané oblasti. Studenti ale brzy začínají samostatně ve dvojicích zpracovávat marketingovou strategii působení v sociálních médiích pro reálné předem vybrané značky. Na výběr byly třeba lokální prodejny, jedno z pražských alternativních kin, ale i banka nebo nadnárodní gigant. Studenti pak komunikují se zástupci brandu o jejich představách a na základě poznatků z hodin během semestru zpracují obsáhlou strategii. Společnosti zpracované strategie opravdu obdržely, zhodnotily a některé studentské návrhy v rámci své komunikace již zrealizovaly. Dvě skupinky studentů dostaly na základě této strategie v těchto firmách dokonce nabídku zaměstnání. „Pro studenty je velmi povzbudivé, že se s nimi velké firmy baví a oni jako studenti jim mají co říct a nabídnout,“ vysvětluje Máša Dudziaková.

Když došlo na konci semestru na studentské evaluace, překročilo průměrné hodnocení 90 %. Absolventi semináře nešetřili chválou ani v dobrovolných komentářích. „Když se spojí buchta přes média s machrem na řízení značky v SM, vznikne z toho 12hodinová jízda marketingovým lunaparkem, z které se místy může točit hlava, ale ve výsledku je tenhle cyklus naplněn až po okraj tím nejzajímavějším a nejaktuálnějším, co SM v současné době umožňují. Co prezentace, to jeden důvod proč navštěvovat tenhle přednáškový set,“ objevilo se například v jednom z odevzdaných dotazníků.

I když je o výuku velký zájem, nejsou mladí pedagogové schopni nabídnout více termínů, protože kromě působení na UK mají svá zaměstnání a dalším časem prostě nedisponují. „Naše studenty vlastně připravujeme na dnes tolik žádanou pozici specialisty na sociální média. Snažíme se jim předat naše teoretické znalosti a praktické zkušenosti a také jim dávat kvalitní zpětnou vazbu na jejich práci, kterou během semestru odvedou. Každému odevzdanému domácímu úkolu věnujeme i hodinu času. Víc už v našich silách opravdu není,“ říká Martin Jindra. „U skoro dvaceti studentů to dělá minimálně jeden pracovní den na opravování a hodnocení jednoho úkolu. Ještě že jsme na to dva,“ dodává Máša Dudziaková.

Kdo by měl zájem dozvědět se více informací o tomto semináři, může navštívit web s prezentacemi z hodin, které se Máša s Martinem rozhodli veřejně sdílet.

Autor: Lucie Kettnerová
Foto: red.

Sdílejte článek: