Čeští reformátoři vrátili lidem kalich před 600 lety. Výročí připomene řada akcí

úterý, 07 říjen 2014 09:46

Od obnovení přijímání těla i krve Krista letos na podzim uplyne 600 let. Toto výročí si připomene i Evangelická teologická fakulta UK, na které se v neděli 12. října uskuteční několik přednášek přibližujících souvislosti této pro křesťanský svět tak důležité události.

hus693

Když se čeští duchovní začali ve 14. století vracet ke starým církevním tradicím, obnovili kazatel Jakoubek ze Stříbra, který patřil do okruhu přátel Mistra Jana Husa, a jeho spolupracovníci při pražských bohoslužbách také přijímání podobojí, tedy přijímání nejen Kristova těla – hostie –, ale i Kristovy krve – vína.

„Zhruba v 11. století se začalo rozšiřovat to, že obyčejní lidé v kostele dostávali pouze chléb – tedy hostii –, víno nikoliv. Původní důvody byly pravděpodobně praktické, ale teologicky se tento krok začal odůvodňovat tím, že v těle Páně je přece již obsažena i jeho krev. Zároveň v té době lidé začali chodit k přijímání čím dál tím měně. Neznamenalo to, že by přestali uctívat svátosti, ale spíše naopak. Cítili velikou bázeň, věřili, že svátost oltářní je tak výjimečná, že častým přijímáním by se snadno mohli dopustit smrtelného hříchu. V rámci začínající české reformace však přichází naprostá změna, od doby Milíče z Kroměříže se navrací časté přijímání, ke kterému mají chodit všichni – nejen duchovní, ale i laici – pokud možno každý den nebo alespoň jednou týdně. Postupně představitelům reformních snah došlo, že když se obnovují staré církevní zvyky, měl by se obnovit pro všechny i kalich, “ vysvětlil Dr. Peter Morée z Evangelické teologické fakulty UK.

Veřejnost si 600. výročí obnovení přijímání podobojí bude moci připomenout v neděli 12. října po celé Praze, především v místech spojených s těmito událostmi. Slavnostní den tak začne ekumenickými bohoslužbami v Betlémské kapli.

Do programu se zapojí také Evangelická teologická fakulta UK, kde se uskuteční tři přednášky. O počátcích kalicha v Čechách bude hovořit Mgr. Dušan Coufal, Th. D., o šíření přijímání podobojí dále do světa promluví Dr. Peter Morée a do současnosti posluchače zavede děkan ETF UK doc. Jiří Mrázek, Th. D.

Přednášet se však bude i jinde po Praze. V kostele sv. Michala si zájemci budou moci poslechnout Mgr. Martina Vaňáče z ETF UK a jeho přednášku na téma Společné slavení – utopie nebo reálná možnost? nebo v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí děkana Husitské teologické fakulty UK prof. ThDr. Jana Blahoslava Láška, který promluví na téma Dědicové kalicha. Vedle zmíněného programu se během dne bude po celém centru Prahy konat další řada vzdělávacích a kulturních akcí.

Autor: Helena Zdráhalová
Foto: red.

Sdílejte článek: