Vyjádření UK k opoždění uzavírání smluv s národními agenturami pro Erasmus

pátek, 02 červen 2017 17:40

Dne 13. 6. 2014 vydala Evropská komise (EK) na svých stránkách prohlášení, ve kterém informuje, že podpis grantových smluv mezi EK a národními agenturami programu Erasmus bude tento rok z technických důvodů opožděn (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/index_en.htm).

Grantové smlouvy programu Erasmus zahrnují především celkovou výši evropské dotace na mobility studentů a zaměstnanců programu Erasmus a dále specifikují pravidla jejich čerpání. Dle sdělení EK by k podpisu těchto grantových smluv mělo dojít v období od konce června do poloviny července 2014. Teprve pak budou moci národní agentury podepisovat grantové smlouvy s univerzitami, přičemž finanční prostředky na realizaci zahraničních pobytů programu Erasmus Plus budou univerzitám převedeny do 30 dnů od podpisu této smlouvy. Reálně se tak dá očekávat, že české vysoké školy obdrží evropské prostředky na zahraniční mobility programu Erasmus v průběhu měsíce srpna.

Kromě toho, že české vysoké školy nemají k dispozici evropské prostředky, má EK zároveň zpoždění s metodickými instrukcemi. Chybí například klíč pro výpočet délky pobytu v návaznosti na kalendářní období. Studenti tak zatím neznají ani konkrétní částku finanční podpory, se kterou budou moci v zahraničí počítat. Kvalifikační podmínky nově představeného programu Erasmus Plus ovšem studentům formálně umožňují studovat nebo praktikovat v zahraničí již od 1. 6. 2014.

Na Univerzitě Karlově se do výběrového řízení na zahraniční studijní pobyt přihlásilo přes 2300 studentů. 1330 z nich ve výběrovém řízení uspělo a nyní čekají na vyřízení administrativy spojené s výplatou finanční podpory. Univerzita Karlova je připravena reagovat na tuto situaci a zajistit studentům výplatu finančních prostředků v co nejkratší době po podpisu grantové smlouvy s Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy (DZS MŠMT ČR). Univerzita Karlova zároveň počítá s poskytnutím vlastních prostředků pro zajištění překlenovacího období před obdržením evropské dotace. Univerzita Karlova žádá Evropskou komisi o maximální urychlení schvalovacího procesu a doplnění metodických pokynů tak, aby studenti mohli pokračovat v zajišťování svých zahraničních pobytů.

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA                

rektor Univerzity Karlovy       

Autor: Prof. Tomáš Zima, rektor UK
Foto: red.

Sdílejte článek: