Ústav bohemistických studií FF UK získal dvě mezinárodní ocenění

pátek, 05 září 2014 08:30

V průběhu letošního léta obdržel Ústav bohemistických studií FF UK hned dvě významná mezinárodní ocenění za svou práci. První do Prahy zamířilo za dlouholetou spolupráci z Tchaj-wanu, druhé si bohemisté odvezli z bratislavské Univerzity Komenského.

_hasil_vlajka_zm_220_272Spolupráce mezi Ústavem bohemistických studií FF UK a Ústavem slovanských jazyků a literatur National Chengchi University (NCCU) z Tchaj-pej na Tchaj-wanu funguje úspěšně už mnoho let. Mimo jiné se v rámci ní vyjíždějí tchajwanští bohemisté seznamovat s českým jazykem a českou kulturou na Letní školu slovanských studií.

Právě vedení Letní školy slovanských studií předala vedoucí oddělení českého jazyka Ústavu slovanských jazyků a literatur Melissa Shih-hui Lin pamětní vlaječku. „Těmito vlaječkami vyznamenává tchajwanská univerzita partnerské instituce v zahraničí za dlouholetou spolupráci,“ vysvětluje zástupce ředitele Ústavu bohemistických studií FF UK PhDr. Jiří Hasil, Ph. D.

hasil_medaile_zmNa konci srpna pak převzali v Bratislavě doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc., a PhDr. Jiří Hasil, Ph. D., z rukou rektora Univerzity Komenského prof. RNDr. Karola Mičiety, Ph. D., stříbrnou medaili rektora univerzity. „Medaile byla udělena Ústavu bohemistických studií za dlouholetou úspěšnou partnerskou spolupráci s Centrem pro slovenštinu jako cizí jazyk Studia Academica Slovaca FF UKo v oblasti výzkumu lingvodidaktických metod pro výuku češtiny a slovenštiny pro jinojazyčné mluvčí, a to při příležitosti slavnostního zakončení 50. jubilejního běhu Letní školy slovenského jazyka a kultury Studia Academica Slovaca a mezinárodního sympozia konaného jako součást oslav tohoto jubilea,“ vysvětluje doktor Hasil, který zastává post ředitele Letní školy.

Bratislavská Letní škola tak oslavila své významné výročí a připomněla i společné kořeny s pražskou Letní školou slovanských studií. První kurzy slovenského jazyka se totiž konaly jako tzv. slovenské extenze na pražské LŠSS – na počátku šedesátých let zahraniční bohemisté a slovakisté studovali tři týdny v Praze a jeden na Slovensku. Tyto extenze se staly základem dnešní bratislavské Letní školy, která se osamostatnila před padesáti lety.

Autor: Lucie Kettnerová
Foto: archiv J. Hasil

Sdílejte článek: