Pedagogická fakulta UK vyhlásila další přijímací řízení pro akademický rok 2014/15

středa, 07 květen 2014 12:12

Pokud by školský zákon neprošel novelizací, museli by všichni pedagogové nesplňující předepsanou kvalifikaci nebo léta praxe opustit k 1. lednu 2015 svou práci. Chystaná novela přinese hned několik výjimek z těchto pravidel, zároveň se pedagogické fakulty dohodly s ministrem školství na vypsání mimořádného kola přijímacího řízení pro zájemce z řad učitelů, kteří se rozhodnou si vzdělání ještě doplnit. Pedagogická fakulta UK už svůj slib realizovala.

prijimacky700

Již v březnu ministr školství Marcel Chládek připustil, že výjimku z požadavků na kvalifikaci je ochoten zavést pro učitele starší 55 let s více než dvacetiletou praxí, rodilé mluvčí a učitele odborných předmětů s maximálně polovičním úvazkem. Ostatní učitelé bez požadované kvalifikace a ti, kteří se studiem do konce roku nezačnou, by museli od ledna 2015 ze školství odejít. Výjimku by mohl ředitel školy získat pouze za předpokladu, že ve svém regionu nesežene kvalifikovaného kantora, a to jen na omezenou dobu. V tuto chvíli míří upravená legislativní norma do vnějšího připomínkového řízení.

Podle údajů MŠMT požadovanou kvalifikaci nesplňuje 17 tisíc z celkového počtu 130 tisíc učitelů. Z toho 6,2 tisíce pedagogů si vzdělání doplňuje a dalších 3,9 tisíce má v plánu do konce roku se studiem začít.

„Pedagogické fakulty, přestože situaci nezavinily, jsou okamžitě připraveny udělat vše pro zabezpečení základního předpokladu kvality učitelské profese, kterým ukončené učitelské vzdělání bezesporu je,“ uvedla ve svém prohlášení Asociace děkanů pedagogických fakult.

Na základě doporučení MŠMT proto vyhlásila na konci dubna děkanka Pedagogické fakulty UK doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc., další přijímací řízení pro akademický rok 2014/15 ve vybraných studijních oborech. Přihlásit se je možné do magisterského programu na obor učitelství pro 1. stupeň základní školy a do navazujícího magisterského studijního programu na obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy (konkrétně na obory pedagogika — výchova ke zdraví, biologie, informační a komunikační technologie a matematika).

Termín pro podání přihlášky je 31. května, přijímací zkoušky proběhnou v průběhu července.

Informace o nabízených oborech a podmínkách přijímacího řízení naleznete zde.

Celé znění tiskové zprávy PedF UK.

Autor: Lucie Kettnerová
Foto: red.

Sdílejte článek: