Advent připomenou na Katolické teologické fakultě UK rorátní mše

úterý, 24 listopad 2015 07:00

Konec roku a blížící se adventní období jsou v českých zemích neodmyslitelně spojeny se zpívanými rorátními mšemi. Zpravidla v brzkých ranních hodinách se konají bohoslužby, doprovázené liturgickými zpěvy zkomponovanými pro tuto příležitost. Starobylý zvyk oživili v loňském roce studenti a pedagogové Katolické teologické fakulty UK.

roraty

Tradice rorátních mší se v Čechách objevila ve 14. století a představuje zcela specifickou formu, která se mimo české prostředí nenachází. „Roráty jsou velmi originálním kulturním počinem, nic podobného ve světě nenajdeme. Tradice vznikla v době Karla IV., kdy se začaly v době adventu pořádat ranní bohoslužby k Panně Marii. Mše doprovází latinský liturgický zpěv a české duchovní písně,“ vysvětlil fakultní kaplan David Vopřada. Samotný název je odvozen od vstupního zpěvu, tzv. introitu, čtvrté neděle adventní, který začíná slovy „Rorate coeli desuper...“ („Rosu dejte shůry...“).

Myšlenky obnovit rorátní mše a zpěvy se ujali již v loňském roce studenti Katolické teologické fakulty UK a  budou v nich pokračovat i tento rok. „Každý všední den od 30. listopadu do 22. prosince od 8:20 s výjimkou střed se budou na fakultě konat tzv. roráty na schodech. Během této krátké chvíle společně se studenty zazpíváme starobylý zpěv ‚Rorate‘ a někdo z vyučujících pronese duchovní slovo na cestu adventem,“ pozval zájemce David Vopřada.

Souběžně s rorátním zpíváním se každou prosincovou středu až do Vánoc ráno uskuteční rorátní mše. První proběhne 2. 12. v kapli Arcibiskupského semináře, druhá 9. 12. v dejvickém kostele sv. Matěje a třetí 16. 12. v kapli Katolické teologické fakulty UK. „Rorátní mše má díky staročeským zpěvům a mrazivým ránům zvláštní atmosféru, v níž může člověk mnoho načerpat,“ pokračuje David Vopřada.

Pro všechny přítomné, kteří se zúčastní ranních středečních mší, platí pozvání na snídani. Obdobně jako v minulém roce se pohoštění ujali studenti fakulty. Smyslem setkání je upozornit na to, že předvánoční období nesmí být naplněno pouze shonem, ale mělo by zůstat radostným očekáváním Vánoc.

Autor: Drahomír Suchánek
Foto: Thinkstock.com

Sdílejte článek: