Strážce Hlávkova odkazu profesor Pavlíček dostal zlatou pamětní medaili UK

pátek, 08 srpen 2014 11:31

Pod vážným pohledem mecenáše Josefa Hlávky, který shlížel na slavnostní shromáždění z obrazu v sále Českého kvarteta zámku Lužany, přijímal gratulace ke svému významnému životnímu jubileu prof. Václav Pavlíček. Předseda nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových se 8. srpna dožívá osmdesáti let. V den před jeho narozeninami se v někdejším Hlávkově sídle v Lužanech u Přeštic uskutečnila slavnost, při níž z rukou rektora UK prof. Tomáše Zimy převzal prof. Pavlíček zlatou pamětní medaili UK za rozvoj právních věd a vzdělanosti.

„Univerzita Karlova jako jedna z nejstarších vysokých škol v Evropě věrna svým tradicím a odkazu projevuje úctu a uznání těm, kteří se vynikajícím způsobem zasloužili o vzdělanost a dobro veškerenstva. Výrazem její úcty a uznání je udělení zlaté medaile Univerzity Karlovy. Jsem rád, že dnes, v předvečer významného životního jubilea pana profesora Pavlíčka, mu mohu tuto medaili předat,“ usmíval se rektor UK prof. Tomáš Zima.

Prof. Václav Pavlíček je velmi úzce spjat s Univerzitou Karlovou, je totiž absolventem Právnické fakulty UK a po roce 1989 působil také jako její proděkan. Dosud je členem fakultní Vědecké rady a na fakultě navíc stále přednáší. Vedle toho vede již čtrnáctým rokem nejstarší českou nadaci Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.

V někdejším sídle významného mecenáše vědy a podporovatele vzdělanosti Josefa Hlávky poblahopřáli k významnému životnímu jubileu profesoru Pavlíčkovi vedle rektora UK také bývalý prezident České republiky prof. Václav Klaus, rektor Českého vysokého učení technického prof. Petr Konvalinka, předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš a předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně prof. Jaroslav Blahoš. Ten předal profesoru Pavlíčkovi jménem celé společnosti také čestnou medaili za „léčení lidských duší“. Za všechny studenty, kterým otevřel nový pohled na svět, poblahopřál profesoru Pavlíčkovi jeden z jeho někdejších doktorandů, dnes již profesor, Ivan Halász, který v současné době působí na Maďarské akademii věd.

Za projevenou náklonnost oslavenec všem přítomným hostům poděkoval a neskrýval při tom dojetí. „Jsem velmi vděčný za vyznamenání, kterých se mi dostalo od mojí alma mater. Děkuji také za milá slova bývalého pana prezidenta Klause i všech ostatních,“ usmíval se během své děkovné řeči profesor Pavlíček, kterého moderátor slavnosti a místopředseda Hlávkovy nadace prof. Jaroslav Vostrý nazval „přísným strážcem Hlávkova odkazu“. A právě jako přísný strážce se zamýšlel nad tím, zda se mu během jeho životní cesty podařilo předat studentům něco ze svých znalostí a zkušeností a zda dokázal „vyšlapat cestu, kterou se za ním někdo vydá, či nikoliv“.

Oslavenec i všichni přítomní gratulanti si poté poslechli skladbu Romance Lužanská skladatele Františka Xavera Thuriho v podání uskupení Thuri Ensemble, které vede hobojista a skladatelův syn Jan Thuri. Pěkné letní počasí potom přítomným dovolilo přesunout se do zámeckého parku, kde profesor Pavlíček přijímal další četné gratulace.

Autor: Helena Zdráhalová
Foto: red.

Sdílejte článek: