Státy vznikají a zanikají. Univerzity žijí!

čtvrtek, 4. duben 2019

Ve Velké aule Karolina dnes proběhlo slavnostní shromáždění akademické obce u příležitosti oslav 671. výročí založení Univerzity Karlovy. Vedle rektorů a prorektorů českých univerzit přišli jedné z nejstarších světových univerzit k výročí popřát také zástupci z řad politiků a představitelé církví. Nechyběli mezi nimi předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, místopředsedkyně Senátu Miluše Horská nebo apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo.

Slavnostní shromáždění zahájil prorektor Univerzity Karlovy profesor Jany Royt, který celou událost moderoval a prokládal informacemi o založení Pražské univerzity a výňatky ze zakládacích listin, které se univerzitě podařilo nově získat loni v létě.

Rektor Univerzity Karlovy profesor Tomáš Zima při svém projevu zdůraznil závazek univerzity zachovat mnohasetletou tradici akademických svobod a vyzval ke společenské aktivitě: „Stejně jako Jan Hus před více než šesti sty lety bychom měli i my mít odvahu mluvit otevřeně o palčivých problémech naší země i světa, ve kterém žijeme. Hledání těch správných slov a zaujímání jasných postojů musí patřit k našim klíčovým povinnostem stejně jako věda a pedagogická činnost,“ uvedl rektor.

Zvláštním hostem oslav byl profesor Pierre Allan, emeritní děkan a profesor Fakulty ekonomických a sociálních věd Ženevské univerzity, který momentálně hostuje v Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK. Profesor Allan se narodil v Casablance ve Francouzském Maroku českým rodičům, kteří z Čech emigrovali 29. 4. 1948, ihned po komunistickém převratu. Svůj český původ reflektoval i ve své přednášce nazvané Česká republika: 30/15 let „zpět“ v Evropě, kterou pronesl v češtině, přestože většinu života strávil ve Švýcarsku.

Ve svém proslovu profesor Allan zdůraznil místo České republiky v Evropě: „Před třiceti lety ve vaší zemi proběhla sametová revoluce pod výmluvným heslem Zpátky do Evropy. Směr cesty byl tedy jasný: rozhodli jste se přijmout hodnoty, které si země západní Evropy mohly zvolit už po druhé světové válce,“ zahájil profesor Allan. Ve své řeči zdůraznil, že nehledě na společenské a politické uspořádání, jsou to právě univerzity, které přetrvávají a zachovávají hodnoty vzdělanosti a svobody pro další generace.

Součástí slavnostního ceremoniálu bylo také předání několika ocenění:

_rv2_1004_790_527

Cenu Miloslava Petruska za prezentaci za rok 2018 obdržely projekt studentů lékařských fakult Medicinaulici a kolektiv autorů a spolupracovníků výstavy Univerzita a republika. 100 let – 100 předmětů – 100 příběhů.

Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin převzali doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph. D., (2. LF), tvůrčí tým doc. RNDr. Jana Brábka, Ph. D., a doc. RNDr. Daniela Rösela, Ph. D., (PřF) a doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc., (PedF).

Výzkumnou podporu Donatio Universitatis Carolinæ obdrželi prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph. D., (3. LF), prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., (PřF), prof. David Storch, Ph. D., (PřF), prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc., (MFF) a prof. Ing. Evžen Kočenda, M. A., Ph. D., DSc., (FSV).

Medicinaulici poskytují základní zdravotné péči lidem bez domova. Více se dočtete v článku MEDICINAULICI: Otevřenost přináší naději a důstojnost

Foto: René Volfík

Autor: Kamila Kohoutová
Foto: René Volfík

Sdílejte článek: