Profesor Joshi převzal čestný doktorát UK v oboru matematická lingvistika

pátek, 02 červen 2017 17:40

Čestnou vědeckou hodnost doktor honoris causa fyzikálně-matematických věd převzal profesor Aravind Joshi z Pensylvánské univerzity ve Velké aule historické budovy Karolina. Titul mu byl udělen ve středu 30. října za jeho mimořádné celoživotní dílo v oblasti počítačové a formální lingvistiky a za významný přínos k rozvoji bádání na Univerzitě Karlově.

Profesor Aravind Joshi  se od počátku své výzkumné činnosti věnuje problematice teorie informace a teorie komunikace, soustředí se především na otázky, kde se překrývá teorie informace a formální lingvistika. Jeho interdisciplinaritu dokládá i skutečnost, že návrh na udělení čestného doktorátu byl jednomyslně podpořen Vědeckou radou Filozofické fakulty UK. „Pro české vědce je velkou ctí, že profesor Aravind Joshi už několik desetiletí pozorně sleduje vědecké výsledky týmu počítačové lingvistiky na Univerzitě Karlově,“ vyzdvihl děkan Matematicko-fyzikální fakulty profesor Jan Kratochvíl ve svém laudatiu.

Profesor Aravind Joshi poprvé navštívil Univerzitu Karlovu na pozvání profesorky Evy Hajičové a jak uvedl, výzkum probíhajícím na univerzitě v oboru formální a aplikované lingvistiky jej zásadně ovlivnil. „Od mé pražské návštěvy v roce 1979 jsem začal zkoumat závislostní gramatiky a jejich vztah k dalším formám gramatik, které se studovaly ve Spojených státech amerických. Moje nepřetržité srovnávání závislostních gramatik, výzkum na Univerzitě Karlově a frázově strukturované gramatiky vedly k mé vlastní definici a výzkumu tzv. tree-adjoining grammars (lexikalizovaného gramatického formalismu),“ vyzdvihl profesor Joshi.

Jak uvedl, Pražský závislostní korpus a dílo profesorů Petra Sgalla, Evy Hajičové a Jana Hajiče jej ovlivnilo nejen osobně, ale celý jeho tým. Ten začal zkoumat tzv. neprojektivní závislost. V závěru svého projevu profesor Joshi zmínil také úspěšnou spolupráci na projektu Univerzity Karlovy a Pensylvánské univerzity s tematikou počítačového zpracování diskurzu.

Autor: red.
Foto: red.

Sdílejte článek: