Profesor Jan Sokol převzal Cenu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

středa, 05 říjen 2016 20:46

Ve středu 5. října, v den nedožitých osmdesátých narozenin prezidenta Václava Havla, převzal z rukou Dagmar Havlové filozof a první děkan Fakulty humanitních studií UK Jan Sokol Cenu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Slavnostní setkání se uskutečnilo již tradičně v Pražské křižovatce – kostele sv. Anny, o jehož záchranu a správu Nadace VIZE 97 již dlouhá léta pečuje.

sokol_text

Tuto mezinárodní Cenu Nadace uděluje – v souladu se svým posláním – význačnému mysliteli, který svým dílem překračuje tradiční rámec vědeckého poznání, přispívá k chápání vědy jako integrální součásti obecné kultury a nekonvenčním způsobem se zabývá základními otázkami poznání, bytí a lidské existence.

Profesora Jana Sokola si vážím pro jeho statečné občanské postoje, protože byl jedním z prvních signatářů Charty 77, ale samozřejmě i pro jeho filozofické dílo v oblasti filozofické antropologie, v němž pokládá základní otázky o člověku a smyslu jeho existence zde na zemi,“ prohlásila Dagmar Havlová, předsedkyně Správní rady Nadace VIZE 97, k výběru letošního laureáta.  

Jan Sokol během slavnostního odpoledne převzal diplom a pamětní artefakt v podobě berly sv. Vojtěcha od českého umělce Jiřího Plieštika. Již dopoledne proběhlo neformální veřejně přístupného setkání studentů a profesorů při rozpravě s laureátem a pozvanými hosty.

Prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph. D., od roku 1991 přednášel filozofii, antropologii a religionistiku na Pedagogické a Filozofické fakultě UK a od roku 2000 na Fakultě humanitních studií UK. V únoru 1997 byl jmenován docentem filozofie (téma: Čas a rytmus), v letech 2000‒2007 zastával post děkana Fakulty humanitních studií UK. V listopadu 2000 jmenován profesorem (obor Filozofie výchovy), roku 2008 vyznamenán Řádem čestné legie jako Commandeur.

Zabývá se hlavně filozofickou antropologií, dějinami náboženství a antropologií institucí.

Autor: Lucie Kettnerová
Foto: René Volfík

Sdílejte článek: