Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy oslavila 70. výročí založení

pátek, 02 červen 2017 17:40

V úterý 15. listopadu proběhla na Pedagogické fakultě UK slavnostní konference k 70. výročí založení. Připomněla významné jubileum pražské pedagogické fakulty, jež je zároveň výročím začátku systematického univerzitního vzdělávání učitelů v českých zemích a na Slovensku. V rámci slavnostního shromáždění byly také uděleny medaile Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy několika význačným osobnostem, které k rozvoji fakulty nemalým dílem přispěly. Akce proběhla pod záštitou rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc.

Konferenci zahájila slova prorektorky Univerzity Karlovy prof. PaedDr. Radky Wildové, CSc. „Doufám, že i dál bude fakulta patřit mezi nejlepší a nejvíc inovativní pedagogické fakulty,“ uvedla profesorka Wildová, která stála v čele fakulty od roku 2009 po necelá dvě funkční období. Úvodní slovo pronesl také děkan Pedagogické fakulty prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.

„Toto významné výročí se netýká pouze Pedagogické fakulty, ale i dalších fakult v České a Slovenské republice, z nichž byly mnohé založeny pod vlivem politických událostí. V širší souvislosti se to týká i vzdělávání v České a Slovenské republice a přípravy učitele, která se za tu dobu radikálně proměnila,” řekl děkan fakulty Michal Nedělka. Programu se účastnili také děkani a další zástupci pedagogických fakult, které s Pedagogickou fakultou UK spolupracují. „To je pro nás významné, protože nejsme jediná škola v republice, která připravuje budoucí učitele. Při přípravě nových programů a dalších dokumentů je důležitá vzájemná spolupráce, což se projevovalo v minulosti a projevuje se to i dnes,” dodal Nedělka.

Ve dvou blocích referátů, které zazněly v aule fakulty, poukázala konference na aktuální problémy přípravy pedagogických pracovníků, z nichž některé mají nadčasový charakter a širší společensko-politické kontexty. Referovala i o vývoji pedagogických fakult v uplynulém desetiletí a nastínila jejich plány do budoucna.

Konferenci završilo slavnostní shromáždění ve Velké aule Karolina. Svůj projev pronesl prorektor pro akademické kvalifikace Univerzity Karlovy prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., který zastupoval rektora Univerzity Karlovy. Připomenul okolnosti založení Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v listopadu 1946 na základě jednoho z prvních prezidentských dekretů po obnově samostatné Československé republiky a zákona o zřízení pedagogických fakult na všech tehdejších univerzitách.

Profesorka Radka Wildová poukázala ve svém projevu na sedm významných osobností, které se bohužel tohoto významného jubilea nedožily. Mezi jinými vyzvedla zejména nedávno zesnulého prof. PhDr. Zdeňka Heluse, DrSc., za kterého celá aula držela minutu ticha. Následoval projev děkana Pedagogické fakulty UK profesora Michala Nedělky, který vyzdvihoval univerzitní sounáležitost. Poslední projev přednesla zástupkyně studentské komory Akademického senátu Pedagogické fakulty UK Daniela Čechová. V něm se krátce zamyslela nad tím, co znamená být dobrým studentem. „Pro pedagoga není lepšího studenta než toho, který klade otázky, promýšlí své myšlenky a postoje, utváří si názory a přemýšlí o sobě i o společnosti. A právě takový student se dá nazvat dobrým. Takový student je nejlepší vizitkou svého učitele,” pronesla Čechová.

Následovalo předávání medailí Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy osobnostem, které se zasloužily o její rozvoj. Celkem bylo oceněno 17 osobností, mezi nimi i prorektorka Radka Wildová nebo již zmíněný profesor Zdeněk Helus.

Slavnostní setkání bylo zakončeno kulturním zážitkem v podobě koncertu. Nesmrtelnou sbírku středověkých básní Carmina Burana, kterou v roce 1937 zhudebnil Carl Orff, přednesl smyčcový komorní orchestr Collegium paedagogicum, smíšený sbor a komorní orchestr Pedagogické fakulty UK pod vedením sbormistryně Mgr. Jany Veverkové. Nezanedbatelnou roli měli i sólisté Naděžda Chrobáková, Václav Polívka a Jiří Kubík společně se smíšeným sborem a smyčcovým orchestrem Piccolo coro & Piccola orchestra, které dirigoval Mgr. et MgA. Marek Valášek.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy vznikla v listopadu 1946 na základě jednoho z prvních prezidentských dekretů po obnově samostatné Československé republiky a zákona o zřízení pedagogických fakult na všech tehdejších univerzitách. Znamenalo to vyvrcholení dlouhodobých snah uskutečňovat přípravu učitelů všech stupňů na vysokoškolském, univerzitním základě. Ke slavnostnímu otevření Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy došlo 15. listopadu 1946 v Domě umělců v Praze za přítomnosti prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše.

Autor: Tereza Bušová
Foto: Luboš Wišniewski

Sdílejte článek: