Od politických poprav studentů Právnické fakulty UK uplynulo 65 let

středa, 28 květen 2014 18:24

V květnu před pětašedesáti lety se v pankrácké věznici ovinuly kolem krků Karla Bacílka a Borise Kovaříčka smyčky a oba studenty pražských práv usmrtily. O rok později stejný osud potkal také dalšího studenta Právnické fakulty UK Veleslava Wahla. Jejich odvaze a odhodlání, s jakými bojovali proti nově nastoupenému komunistickému režimu v Československu, se ve středu 28. května poklonili představitelé a současní studenti Právnické fakulty UK i pamětníci událostí přelomu 40. a 50. let dvacátého století.

Účastníci piety na Právnické fakultě UK, mezi kterými byli vedle představitelů a studentů fakulty také místopředseda Senátu MUDr. Přemysl Sobotka, zástupci Pražského akademického klubu 48 a Konfederace politických vězňů, nejprve položili věnce a kytice k pamětní desce věnované popraveným studentům, jež je umístěna na budově fakulty. Poté si připomenuli i osudy absolventky Právnické fakulty UK Milady Horákové.

Po pietním aktu následovalo vzpomínkové debatní setkání, na němž hosty a posluchače přivítala docentka Věra Štangová, která každoročně pietní shromáždění na Právnické fakultě UK připravuje.

Slova se poté ujal děkan fakulty profesor Jan Kuklík. „Mnohokrát jsme diskutovali o tom, co konkrétně by mohla Právnická fakulta UK udělat, aby události, které jsou spojeny s naší historií, nebyly zapomenuty a přitáhly novou generaci. Před sedmi lety jsme se s ředitelem mezinárodního projektu proti totalitě Mene Tekel Janem Řeřichou rozhodli, že bychom mohli studentům Právnické fakulty nabídnout, aby se formou rekonstrukce vybraných případů seznámili s tím, co skutečně politické procesy znamenaly a jak konkrétně zasahovaly do lidských osudů. Tento rok jsme pro rekonstrukci vybrali případ, který se dotýká právě Karla Bacílka a Borise Kovaříčka. Rekonstrukce proběhla v únoru tohoto roku ve velké porotní síni Vrchního soudu v Praze. Myslím si, že to je forma, kterou můžeme vytvořit určitý most mezi minulostí a současnou generací studentů. Něco takového je do určité míry unikátní minimálně ve středoevropských poměrech,“ podotkl děkan fakulty Jan Kuklík.

Na těžké období přelomu 40. a 50. let dvacátého století vzpomínali i pamětníci daných událostí, především Ivan Kaspar, člen Pražského akademického klubu 48 a jeden ze studentů, kteří byli tehdy vyloučeni z vysokoškolských studií.

Pietě na Právnické fakultě UK předcházelo úterní setkání na pražském vltavském nábřeží před domem v Trojické ulici, kde Karel Bacílek pobýval během svých studií. V počasí dramatickém, jako byla doba, ve které popravení studenti žili, starostka Prahy 2 Mgr. Jana Černochová společně s ředitelem mezinárodního projektu proti totalitě Mene Tekel Mgr. Janem Řeřichou odhalili pamětní desku věnovanou Karlu Bacílkovi.

Účastníci setkání i přes prudkou průtrž mračen, která právě v době akce piety bičovala vltavské nábřeží, vzdali hold statečnosti popraveného studenta. Uctít jeho památku přišli i současní studenti a proděkan Právnické fakulty UK docent Karel Beran. „V době, kdy byl Karel Bacílek popraven, by se nacházel ve čtvrtém ročníku. Jsem proděkanem pro studium, kdybych zastával tuto funkci v té době a Karel Bacílek mohl studovat dál, obracel by se jako jiní studenti se svými problémy právě na mě. Jsem tu, abych vyjádřil smutek a lítost nad zmařeným životem studenta, který byl nespravedlivě popraven,“ zdůraznil proděkan Karel Beran.

Na pamětní desce je umístěn i QR kód, kolemjdoucí se tak mohou snadno prostřednictvím moderních technologií ihned dozvědět podrobnosti o osobnosti Karla Bacílka i o celé odbojové akci Šeřík, do níž se na konci 40. let dvacátého století zapojil.

Autor: Helena Zdráhalová
Foto: red.

Sdílejte článek: