Pedagogická fakulta UK slavila kulaté narozeniny profesora Palouše

úterý, 18 listopad 2014 12:48

V den devadesátých narozenin zahájil profesor Palouš na Pedagogické fakultě UK fotovýstavu dokumentující jeho působení za posledních deset let. Poblahopřát prvnímu polistopadovému rektorovi přišli zástupci vedení univerzity i fakulty.

„Já byl vždy jen kmán a najednou na konci života pán, tedy v uvozovkách,“ komentoval profesor Palouš osud plný zvratů. „Svůj život jsem mohl snést jedině po boku manželky a našich synů. Nikdo z nich mi nikdy nevyčetl, že nemáme peníze nebo že nemohou jít studovat. Nikdy, nikdy, takže život byl vlastně velice lehký,“ uvedl optimisticky.

Byl jste povznesen a povznesl jste nás všechny, protože způsob, jakým jste řídil univerzitu, způsob, jakým jste postavil na nohy fakultu, byl skutečně příkladný.

Zdeněk Helus
Svou celoživotní lásku k výchově nezapřel oslavenec ani ve svém krátkém děkovném vystoupení: „Chovat, uchovat, zachovat to je princip kantorské lásky, bez které to vůbec nejde, nejde o to někoho zbavit jeho samého, ale naopak mu dát šanci být co nejvíce sebou samým,“ zdůraznil.

Během svého života vyučoval profesor Palouš téměř na všech typech škol od školy obecné, kde učil zpěv, po měšťanku a gymnázium, kde přednášel filologii a chemii. Na univerzitě začínal jako asistent a končil jako profesor a rektor. Není tedy divu, že sám sebe nazval celoživotním kantorem.

Během fakultních oslav předal proděkan prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc., profesoru Paloušovi publikaci Teorie výchovy, která nedávno vyšla v Nakladatelství Karolinum. „Byl jste povznesen a povznesl jste nás všechny, protože způsob, jakým jste řídil univerzitu, způsob, jakým jste postavil na nohy fakultu, byl skutečně příkladný,“ uvedl proděkan.

Jménem vedení univerzity poblahopřál k narozeninám bývalému rektorovi i prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.: „Celou dobu jsem se snažil přibližovat k tomu, co Radim Palouš znamenal pro Univerzitu Karlovu v těch nelehkých dobách, kdy bylo třeba stavět na nohy téměř všechno od samého počátku. Jsem přesvědčen, že všechna další vedení univerzity berou to období jako určitý etalon, to je vysvědčení o tom, co Radim Palouš znamenal pro univerzitu.“

Autor:

Sdílejte článek: