Otevřené uši – otevřená mysl. Hudební pedagogové se sejdou v Rostocku

středa, 11 únor 2015 10:08

Již v březnu se uskuteční v německém Rostocku 23. konference EAS a 5. evropská regionální konference ISME, jejichž organizátory je Univerzita hudby a divadla v Rostocku. Stejně jako v předchozích letech i letos se v rámci kongresu uskuteční 13. mezinárodní studentské fórum EAS a 5. doktorské studentské fórum EAS. Zapojit se můžete i vy.

hudebka1_text

V pořadí už 23. konference EAS se bude zabývat tématem poslechu a porozumění hudbě ve školní i mimoškolní hudební výchově. Mottem konference se stala věta „Jsme tím, co posloucháme!“. Pořadatelé totiž věří, že poslech je klíčovou hudební činností pro rozvoj všech hudebních dovedností a kulturních úspěchů a je výrazným faktorem při utváření naší hudební identity.

Kdybychom šli ještě dále, mohli bychom v poslechu spatřit významný učební proces ve vývoji každého jedince od nejútlejšího věku. Věta Jsme tím, co posloucháme! nám připomíná výrok prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka: „Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, kdo jsi.“

23. konference EAS a 5. evropská regionální konference ISME si nekladou za cíl najít jednotné stanovisko vůči tématu kongresu, ale spíše předloží mnohostranný pohled na danou problematiku, který obohatí naše dosavadní zkušenosti.

EAS nesdružuje pouze odborníky v hudebním vzdělávání, ale zaměřuje se také na rozvoj pedagogického a uměleckého potenciálu budoucích učitelů hudební výchovy v rámci studentského fóra EAS a podporu mladých vědců v rámci doktorského studentského fóra EAS. Letos budou moci účastníci kongresu zhlédnout výsledky práce studentských delegátů v rámci programu konference EAS.

Pokud vám není lhostejná budoucnost hudebního vzdělávání v Evropě ani za jejími hranicemi, jste na konferenci v německém Rostocku vítáni.

EAS (European Association for Music in Schools) je asociace sdružující učitele, umělce a vědce, jimž není lhostejný osud hudebního vzdělávání v Evropě. Jejím cílem je rozvoj a zkvalitnění hudebního vzdělávání v zemích Evropy a poskytování platformy pro vzájemnou podporu, výměnu informací a spolupráci v hudebním sektoru. Aktivity EAS zahrnují mnohostrannou síť iniciativ, organizací a projektů, které se vztahují k hudebnímu vzdělávání v Evropě i mimo její hranice. Asociace také podporuje kulturní program UNESCO, v němž vyzývá své členy k aktivní výměně zkušeností a k dialogu kultur, který je založen na vzájemném respektu rozdílnosti a odlišnosti kulturních tradic. EAS úzce spolupracuje s ISME.

ISME (International Society for Music Education) byla založena roku 1953 při konferenci UNESCO, aby podporovala hudební vzdělávání jako nedílnou součást všeobecného vzdělávání. Za desetiletí své existence se rozrostla ve světovou organizaci, jež buduje a udržuje mezinárodní komunitu hudebních pedagogů a pečuje o globální interkulturní porozumění a spolupráci mezi hudebními pedagogy ve světě, která je charakteristická vzájemným respektem a podporou. V současnosti sdružuje ISME přes 80 zemí. Je první mezinárodní organizací pro hudební pedagogy a respektuje všechny hudební žánry a všechny kultury.

Autorka je kooptovanou členkou prezidia EAS a členkou vědecké komise 23. konference EAS a 5. evropské regionální konference ISME

Autor: Jaroslava Lojdová; red.
Foto: Thinkstock

Sdílejte článek: