Američtí vědci posílí Matematicko-fyzikální fakultu

čtvrtek, 17 leden 2013 11:25

Zástupci Univerzity Karlovy společně s velvyslancem USA v České republice Normanem Eisenem stvrdili 8. ledna svým podpisem ustanovení speciální kategorie vládních stipendií Fulbright Distinguished Chair na Matematicko-fyzikální fakultě. S přispěním Fulbrightovy komise přivítá fakulta první americké hostující profesory již v příštím akademickém roce 2014/2015.

Na MFF se počítá se dvěma hostujícími americkými vědci za rok, vyučovat by měli jeden až dva semestry. „Budeme dbát na to, aby se pravidelně střídala matematika, fyzika a informatika. V tuto chvíli nejsou známa konkrétní jména, ale vybereme ty nejlepší odborníky,” uvedl děkan MFF prof. Jan Kratochvíl.

„Program vládních stipendií Fulbright Distinguished Chair je dalším příkladem skvělé spolupráce českých a amerických vzdělávacích institucí,“ vyzdvihl důležitost smlouvy ve svém projevu proneseném v prostorách knihovny Amerického centra velvyslanec Norman Eisen. Zavedení programu na UK hodnotí rektor prof. Václav Hampl jako další krok k zakotvení univerzity v mezinárodním prostoru nejkvalitnější světové vědy. „Je to krok, který mě osobně velmi těší, protože jsem sám ve Spojených státech amerických odborně vyrůstal, a dostat část tohoto prostředí na naši univerzitu mi dělá obrovskou radost,“ uvedl rektor.

Speciální kategorii vládních stipendií Fulbright Distinguished Chair financuje kromě české a americké vlády také hostitelská instituce. Univerzita Karlova a České vysoké učení technické se dnešním podpisem připojily k Masarykově univerzitě, kde tento program na Fakultě sociálních studií funguje již od roku 2009.

Komise J. Williama Fulbrighta byla založena v roce 1991 na základě mezivládní dohody mezi ČR a USA za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi oběma zeměmi. Komise spravuje česko-americký program vládních stipendií pojmenovaný po americkém senátoru Fulbrightovi a bezplatně poskytuje komplexní informační a poradenské služby zájemcům o studium na amerických univerzitách. Více informací najdete na www.fulbright.cz.

Autor: Petra Köpplová

Sdílejte článek: