Nejvyšší soud ČR se letos rozhodl uspořádat významnou odbornou konferenci na FF UK

čtvrtek, 01 květen 2014 15:33

Filozofická fakulta UK společně s Nejvyšším soudem České republiky pořádá v úterý 6. května konferenci Společnost, právo a politika. Cílem setkání je posilovat schopnost každého orientovat se ve společenském dění tak, aby byl jeho subjektem, a nikoliv objektem. Počet míst je omezen, proto nenechte nic náhodě a raději se registrujte.

ff_studenti_text

Nejvyšší soud ČR pořádá konferenci letos již počtvrté. Spoluorganizátory dosavadních ročníků byly Senát Parlamentu ČR, Právnická fakulta UK a Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. „V dnešní době sílí hlasy o problematičnosti vymahatelnosti práva a šíří se pocit destabilizace společnosti,“ říká předsedkyně Nejvyššího soudu ČR JUDr. Iva Brožová. „Proto letošní konferenci pořádáme společně s Filozofickou fakultou UK coby institucí, která vybízí k hledání širších souvislostí.“

Dva tematické panely soustředí odborníky z různých profesí, které s právem souvisejí. Budou to jednak odborníci přímo z resortu justice (JUDr. Iva Brožová,  prof. Jiří Přibáň či Anna Šabatová, Ph. D.), jednak teologové, filozofové a politologové, kteří se zabývají dopady problému výkladu a aplikace práva na právní vědomí společnosti a dokážou tyto problémy nejen identifikovat, ale také nastínit možnosti jejich alespoň částečného řešení (prof. Václav Bělohradský, prof. Petr Piťha, prof. Jacques Rupnik, prof. Jan Sokol).

Záštitu nad akcí převzaly předsedkyně Nejvyššího soudu ČR JUDr. Iva Brožová a děkanka Filozofické fakulty UK doc. Mirjam Friedová.

Vstup na konferenci je volný. Počet míst je omezen, proto organizátoři doporučují registraci prostřednictvím on-line formuláře.

Program konference

Autor: Lucie Kettnerová; FF UK
Foto: red.

Sdílejte článek: