Na Farmaceutické fakultě UK se uskutečnil workshop Trends in Sample Pre-treatment

pondělí, 07 červenec 2014 17:54

Na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové se ve dnech 17. až 19. června konal mezinárodní workshop zaměřený na moderní trendy v úpravě vzorků před jejich chemickou analýzou (Trends in Sample Pre-treatment). Workshop organizovali zaměstnanci katedry analytické chemie Farmaceutické fakulty pod vedením proděkana prof. Petra Solicha v rámci řešení evropského projektu TEAB (CZ.1.07/2.3.00/20.0235) a také jako příspěvek k oslavě 45. výročí založení fakulty.

zkumavky693

Akce zahrnovala 12 přednášek prezentovaných předními zahraničními a z menší části také domácími odborníky, 3 panelové diskuse, 8 praktických ukázek různých automatizovaných technik úpravy vzorků v laboratořích katedry analytické chemie a exkurzi do laboratoře 3. Interní geronto-metabolické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Aktuální a z praktického analytického hlediska velmi důležité téma zaujalo celkem 50 účastníků, z toho 16 ze zahraničí (USA, Austrálie, Španělsko, Portugalsko, Polsko, Řecko a Indonésie), 7 doktorandů, 6 postdoků a řadu akademických pracovníků z České republiky.

Bohatou diskusi vyvolaly mimo jiné přednášky prof. Jaromíra Růžičky (School of Ocean and Earth Science and Technology, University of Hawaii, USA) na téma sekvenční injekční analýzy a využití této techniky k automatizaci analytických postupů včetně úpravy vzorku před vlastním stanovením či prof. Miroslava Macky (University of Tasmania, Austrálie), který prezentoval výsledky své výzkumné činnosti z oblasti miniaturizace chromatografických a elektroforetických analyzátorů. Prof. Manuel Miró (University of Balearic Islands, Španělsko) představil problematiku průtokových metod on-line zpracování vzorků na čipech ve spojení s technikou lab-on-valve, dr. Graham Marshall (ředitel firmy Global FIA, Inc., USA) potom kromě přednášky shrnující jeho zkušenosti s automatizací úpravy vzorků předvedl též praktické ukázky možností využití čerpadla milliGAT™ jako součásti automatizovaných průtokových systémů. Velký ohlas měla také přednáška prof. Františka Švece (ředitel Lawrence Berkeley National Laboratory, USA) z oblasti vývoje nových sorbentů (zejména monolitických materiálů) pro úpravu vzorku a kapalinovou chromatografii.

Čtenáře možná zaujmou česká jména hlavních zahraničních přednášejících. Jedná se o světově uznávané odborníky českého původu, kteří se etablovali na významných zahraničních institucích, s nimiž katedra analytické chemie Farmaceutické fakulty UK dlouhodobě spolupracuje formou řešení společných projektů i vědeckých mobilit na úrovni postgraduálních studentů a vědeckých pracovníků.

Jak vysoká odborná úroveň a vědecký přínos programu, tak i společenská stránka této akce byly v závěrečné diskuzi kladně hodnoceny všemi účastníky, včetně těch zahraničních.

euloga

Autor: doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc.
Foto: red.

Sdílejte článek: