Jak se stát prezidentem: Odborníci UK na aktuální politické téma

čtvrtek, 03 leden 2013 16:24

Tématem mimořádně sledovaným – historicky první přímou volbou českého (potažmo československého) prezidenta – pokračují přednáškové cykly organizované napříč jednotlivými fakultami UK a živě přenášené na internetový portál ČT24. Z různých úhlů pohledu se na toto téma zaměří trojice univerzitních odborníků.

S první přednáškou (nesoucí název Potíže s prezidenty. Vývoj instituce a způsobu volby v demokratických systémech) vystoupí už 3. ledna odborný asistent na katedře politologie Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd PhDr. Josef Mlejnek, Ph. D.

Již 7. ledna na něj Mystikou Pražského hradu: Královskými a prezidentskými tradicemi naváže literární a kulturní historik a kritik doc. Dr. Martin C. Putna přednášející na Fakultě humanitních studií.

A konečně 10. ledna uzavře celé pásmo doc. JUDr. Jan Kysela, Ph. D. Vedoucí katedry politologie a sociologie na Právnické fakultě je mj. také tajemníkem Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury, a v přednášce nazvané Debata o přímé volbě hlavy státu v českém veřejném prostoru se proto zaměří na témata nejaktuálnější, zejména na okolnosti vzniku a projednávání návrhu novely Ústavy ČR a možné dopady změny způsobu volby na český ústavní systém.

Přednášky budou probíhat vždy od 18.00 hodin v prostorách Modré posluchárny Karolina (vstup volný) a zároveň budou v přímém přenosu přenášeny na portál www.ct24.cz, kde budou posléze k dispozici i ze záznamu.

plakat693

Autor: red.
Foto: red.

Sdílejte článek: