Emeritní rektor UK udělil poslední dvě stříbrné medaile za rozvoj fakult

čtvrtek, 27 březen 2014 14:48

Za zásluhy o rozvoj fakult Univerzity Karlovy získali stříbrné pamětní medaile UK současný rektor univerzity profesor Tomáš Zima a docent Štěpán Jurajda z CERGE-EI. Předal jim je emeritní rektor profesor Václav Hampl u příležitosti zasedání Vědecké rady univerzity ve čtvrtek 27. března. Profesor Hampl ocenil oba muže za práci, kterou konali v době, kdy vedl Univerzitu Karlovu.

„Na slavnostním zasedání, kdy byl inaugurován do funkce profesor Zima, jsem předal řadu medailí osobnostem, které se zasloužily o rozvoj univerzity. Z různých důvodů nebyly dvě medaile předány, proto bych tak rád učinil teď,“ usmíval se emeritní rektor profesor Hampl a poděkoval tak profesoru Zimovi a docentu Jurajdovi za jejich práci pro Univerzitu Karlovu.

Před tím, než se profesor Zima stal rektorem UK, stál od roku 2005 v čele 1. lékařské fakulty UK a posléze z pozice proděkana pečoval o její vnější vztahy. Docent Štěpán Jurajda v letech 2009 až 2013 vedl CERGE-EI, společné pracoviště Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK a Národohospodářského ústavu AV ČR. Právě péči o rozvoj těchto institucí emeritní rektor profesor Hampl ocenil stříbrnými pamětními medailemi UK.

Autor: Helena Zdráhalová
Foto: red.

Sdílejte článek: