Univerzita Karlova má čtvrtou děkanku. Pětová povede Fakultu humanitních studií UK

čtvrtek, 28 květen 2015 16:21

Novou děkankou Fakulty humanitních studií UK se stala dosavadní proděkanka Mgr. Ing. arch. Marie Pětová, Ph. D. Do funkce ji 27. května na slavnostní inauguraci v budově fakulty uvedl rektor UK profesor Tomáš Zima. V čele úřadu Pětová nahradí dosavadního děkana doc. PhDr. Ladislava Benyovszkého, CSc.

Doktorka Marie Pětová na Fakultě humanitních studií UK přednáší o fenomenologii a práci Martina Heideggera. Věnuje se také souvislosti filozofických tematizací prostoru s architekturou. Od roku 2009 zastávala funkci proděkanky pro rozvoj a vzhledem ke své odbornosti měla na fakultě na starosti přípravu přestavby bývalé menzy 17. listopadu na budoucí sídlo FHS UK.

Pro Marii Pětovou hlasovalo ve volbách dvanáct ze třinácti přítomných senátorů, jeden se zdržel hlasování. Kandidátka na děkanku tak byla zvolena v prvním kole volby nadpoloviční většinou všech členů Akademického senátu FHS UK.

Autor: red.
Foto: red.

Sdílejte článek: