Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové slaví výročí vědou

pátek, 27 červen 2014 16:59

Ve dnech 20. až 22. 6. 2014 se uskutečnilo na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové čtvrté setkání „Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Network“. Královéhradecká fakulta je členem evropské sítě zaměřené na medicinální chemii, která sdružuje 37 převážně farmaceutických fakult z 15 evropských zemí.

Slavnostního otevření se zúčastnili děkan Farmaceutické fakulty UK doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph. D., primátor města Hradec Králové MUDr. Zdeněk Fink a proděkan Farmaceutické fakulty UK prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Sympozium bylo slavnostně zahájeno prof. RNDr. Jarmilou Vinšovou, CSc., koordinátorkou a členkou výboru Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Network. Prof. dr. Danijel Kikelj, prezident této evropské sítě, předal certifikáty sdružení Paul Ehrlich Euro-PhD třem kandidátkám – dr. Federice Moracaové z Cagliarské univerzity (Itálie), dr. Francesce Morrealeové z Messinské univerzity (Itálie) a dr. Alexandře Gasparové z Portské univerzity (Portugalsko), a to na základě kladného hodnocení a splnění všech požadovaných kritérií.

Uchazeči prezentovali výsledky své výzkumné práce vedené během doktorského studia na domácí fakultě a v zahraničí. Podstatný bod programu představovala plenární přednáška, kterou přednesl přední světový analytický chemik prof. dr. František Švec, ředitel Lawrence Berkeley National Laboratory v Kalifornii ve Spojených státech. Sympozia, jež bylo zařazeno do seznamu European Federation for Medicinal Chemistry, se zúčastnilo celkem 80 účastníků z 18 univerzit z deseti států Evropy, v rámci toho také 14 koordinátorů této evropské sítě. Celkem 54 studentů s titulem Ph. D. prezentovalo na vysoké úrovni výsledky své vědecko-výzkumné činnosti formou ústních a posterových příspěvků. Dvě přednášky měli i studenti Farmaceutické fakulty UK – Ondřej Janďourek a Kateřina Hrušková.

Tato prestižní mezinárodní akce byla první významnou událostí při příležitosti oslav 45. výročí založení Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Vedle vědecké náplně byla součástí setkání i kulturní vložka v podobě vystoupení hudební skupiny DiJazzTiva, výletu do zámku v Častolovicích a návštěvy stoletého pivovaru v Dobrušce s prohlídkou výroby, degustací a slavnostní večeří.

investicedorozvojeeu

Autor: Prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc.
Foto: red.

Sdílejte článek: