Tři nejlepší učebnice UK? Matematiky, právníky a mediky čekají probdělé noci

pondělí, 01 prosinec 2014 16:04

Studenti nikdy nebudou holdovat matematice, tvrdí profesor Aleš Pultr, autor univerzitní učebnice roku. Matematiku podle něj studenti pochopí v dospělosti, kdy budou lépe uvažovat.

Učebnice matematické analýzy, kterou napsal spolu s profesorem Igorem Křížem, přitom patří k 25 procentům nejvíce elektronicky stahovaných titulů nakladatelství Springer. Nyní publikace „Introduction to Mathematical Analysis“ získala i Cenu Jaroslava Jirsy – univerzitní ocenění za nejlepší učebnici roku.

Dílo profesora Aleše Pultra a jeho žáka Igora Kříže, profesora University of Michigan, navazuje na dlouholetou tradici precizního zpracování učebních textů matematické analýzy. Učebnice postupně přechází od základních k pokročilejším tématům, jako jsou diferenciální geometrie, oblasti komplexní analýzy nebo variačního počtu. Moderní učebnici matematické analýzy vydalo nakladatelství Birkhäuser-Springer.

Cenu Jaroslava Jirsy převzali i zástupci lékařsko-farmaceutických a společenských oborů. „Naše alma mater má i edukativní poslání. Publikace učebnic nejsou hodnoceny v rámci RIV, a proto univerzita oceňuje pedagogy, kteří se věnují ne úplně jednoduchému úkolu, jakým je napsání učebnice,“ uvedl prorektor Jan Royt při předávání cen, které se konalo na zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy ve čtvrtek 27. listopadu.

V oblasti společenských oborů si cenu odnesl kolektiv autorů učebnice, jejíž výklad zásadním způsobem promění právní myšlení a cítění nové generace právníků. První systémový a ucelený výklad o základech nového občanského práva hmotného jako obecného jádra soukromého práva objasňuje jeho zásady a vykládá stěžejní instituty, které vyplývají z nově přijatého občanského zákoníku.

Předpokládáme celkem šest svazků, kterými by se měli nejen naši studenti, ale i široká veřejnost seznámit se základními instituty a pojetím občanského práva.

profesor Jan Dvořák

Autoři učebnice – profesoři Jan Dvořák, Jiří Švestka, docentka Michaela Zuklínová a kolektiv – získali za učebnici „Občanské právo hmotné“ již dříve první cenu Karlovarských právnických dní za nejhodnotnější právnickou publikaci roku 2013.

„Dílo, které jsme předložili, je součástí širšího projektu. Předpokládáme celkem šest svazků, kterými by se měli nejen naši studenti, ale i široká veřejnost seznámit se základními instituty a pojetím občanského práva,“ vysvětlil profesor Dvořák záměr autorského kolektivu a nakladatelství Wolters Kluwer.

Ani v oboru lékařsko-farmaceutickém nezískalo ocenění univerzitní nakladatelství Karolinum. Monografii „Hypoglykemie. Od patofyziologie ke klinické praxi“ prorektora Jana Škrhy vydalo nakladatelství Maxdorf.

„V drobné monografii jsem využil své zkušenosti z třicetileté práce na klinice. Jedná se o projekci pedagogické i výzkumné činnosti. Je to útlé dílko a já s úctou poklekám před takovými monografiemi, jako jsou ty z rukou profesora Kuthana,“ uvedl skromně profesor Škrha na adresu člena Vědecké rady UK.

Cena za nejlepší učebnici roku Univerzity Karlovy je pojmenována po významném českém bohemistovi a dlouholetém řediteli univerzitního nakladatelství Karolinum Jaroslavu Jirsovi. Cena za nejlepší učebnici se uděluje zpravidla v oborech společenskovědních a humanitních, lékařsko-farmaceutických a přírodovědných a matematicko-fyzikálních. Cenu lze udělit pouze za první vydání publikace. U vícedílných titulů lze cenu udělit pouze po vydání posledního dílu.

Autor: Petra Köpplová
Foto: red.

Sdílejte článek: