Představitelé nejstarší české a nizozemské univerzity hledají další společné cesty

čtvrtek, 26 březen 2015 18:05

Ještě více prohloubit spolupráci obou univerzit a nastínit směry, jimiž by se obě instituce mohly společně dále vyvíjet. S tímto záměrem se ve čtvrtek 26. března v Karolinu setkali nejvyšší představitelé Univerzity Karlovy a nizozemské Leidenské univerzity. Během jednání se vedle dalšího dohodli i na větší participaci na programu Erasmus+.

Na půdě UK přivítal představitele významné nizozemské vysoké školy rektor UK prof. Tomáš Zima. Hostům popsal úspěšné programy rozvíjené na univerzitě a připomněl, jak důležité je pro rozvoj výzkumu v exaktních i humanitních vědách udržovat mezinárodní kontakty. „Doufám, že naše setkání vytvoří půdu pro růst nových úspěšných projektů mezi našimi univerzitami, které jsou od sebe vzdálené jen hodinu letu či pár hodin jízdy autem a blízké jsou si i v ideách, které vyznávají,“ podotkl rektor Zima.

Obě instituce dlouhodobě spolupracují, a to jak ve vědě a výzkumu, tak při výměně studentů a profesorů. V současné době s Leidenskou univerzitou intenzivně kooperují Fakulta sociálních věd, Filozofická fakulta a Matematicko-fyzikální fakulta UK. Potvrdilo to i vyznamenání prof. RNDr. Marie Huškové, DrSc., titulem důstojníka Řádu oranžsko-nasavského, který vědkyně získala v roce 2012 za dlouholetou spolupráci s nizozemskými badateli. Leidenská univerzita je důležitým partnerem také pro 2. lékařskou, Farmaceutickou, Právnickou a Přírodovědeckou fakultu UK.

Univerzita Karlova a Leidenská univerzita v současné době společně pracují na projektu TEMI, který se zabývá inovativními metodami výuky vědy (PřF UK), spolupráce probíhá i s Leiden Genome Technology Centre (2. LF UK). Na rozvoj oboru farmakongozie se zase soustředí spolu s nizozemskými kolegy i pracovníci Farmaceutické fakulty UK. Právnická fakulta UK je od roku 2005 zapojena do projektu SARFaL, jehož cílem je rozšířit spolupráci právnických fakult v oblasti vědy a výzkumu. Další fakulty Univerzity Karlovy o navázání nových projektů s Leidenskou univerzitou v současné době jednají.

Výměna vyučujících a studentů mezi oběma institucemi probíhá v rámci programu Erasmus+ a také v rámci programu Václav Havel Europaeum MA Programme, díky kterému mohou studenti UK vyjet studovat na Univerzitu v Leidenu, v Oxfordu a na pařížskou Sorbonnu. Březnové pražské jednání představitelů obou institucí navíc podpořilo ještě větší podporu studijním výjezdním programům.

Autor: red.
Foto: red.

Sdílejte článek: