Katedra výtvarné výchovy PedF UK ukončila projekt NAKI křtem publikací

neděle, 02 březen 2014 20:23

Hned tři publikace se křtily v pátek 28. února na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UK. Jedno však měly společné – vznikly v rámci tříletého katedrálního projektu NAKI, na němž vedle Pedagogické fakulty participovalo také Uměleckoprůmyslové museum v Praze.

Kniha Galerijní a muzejní edukace I. vyšla už v průběhu předloňského roku a u odborné veřejnosti uspěla. V soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2012, kterou vyhlašuje Památník národního písemnictví, získala 3. místo v kategorii Učebnice a didaktické pomůcky v tištěné podobě. Publikace představuje různé typy vzdělávacích programů, které připravily UPM a Galerie Rudolfinum ve spolupráci s katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UK.

Nyní vyšel druhý díl, který sleduje hlavní koncepci uplatněnou v předchozím dílu, a to sled programů ve vazbě na výstavy, ale přenáší zájem na pedagogické rozvedení některých témat ve škole. Práce s tématy propojuje edukační program s dalšími prameny, kterými je krásná literatura, poezie, historické prameny, internetové a jiné encyklopedické zdroje a také výtvarné a autentické výpovědi žáků a studentů.

Součástí programu jsou také tři metodiky, které by v nejbližší době měly obdržet certifikaci ministerstva kultury. „Za tyto metodiky však v RIVovém hodnocení získáme nula bodů. Hřeje nás tedy alespoň pocit dobře odvedené práce. Za edukaci se totiž v galeriích a muzeích často vydává kde co,“ říká zástupkyně vedoucího katedry výtvarné výchovy a spoluautorka knihy doc. PhDr. Marie Fulková, Ph. D.

Prorektor pro koncepci studia UK prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., přítomné upozornil, že umělecké obory nemají ve vědě jednoduchou pozici, neboť nemohou tak přesně splňovat nastavená kritéria, a tvůrčí činnost dokonce ze systému úplně zmizí. „Řešením mělo být založení RUVu, tedy Registru uměleckých výsledků. RUV však má jen malou šanci na přežití, neboť výstupy tohoto typu se hůře dokladují a hůře kvantifikují. Bude například existovat kategorie obrazů a grafice dáme jen dva body, zatímco malbě tři, protože je větší a spotřebuje se na ni více barvy? Podle mě není RUV vůbec potřeba, protože tím se ukazuje, že umělci jsou jiní. Spíše je potřeba, aby všichni byli začleněni v jednom základním registru, ovšem s respektováním specifik jednotlivých oborů.“

Svou publikaci představil také doc. Jaroslav Bláha, PhD., který vydal druhý díl z celkem čtyřdílného cyklu Výtvarné umění a hudba. Tvar, prostor a čas. Cílem tohoto cyklu je položit základy komparativního jazyka výtvarného umění a hudby, a to konkretizovaného na analýze vybraných výtvarných a hudebních děl. V současnosti se jedná o jedinou publikaci tohoto zaměření na českém trhu, její součástí je i CD se zvukovými ukázkami a digitální variantou obrazových ukázek v textu.

Poslední prezentovanou publikací byla Věda, výtvarná výchova a environmentalní vzdělávání... PhDr. Jana Šmída, PhD.

Autor: Lucie Kettnerová
Foto: red.

Sdílejte článek: