Právníci z UK se podíleli na novém komentáři ke slovenské ústavě

středa, 20. březen 2013

„Český otisk ve slovenské krajině“ – i tak bychom mohli nazvat nemalý podíl akademických vědeckých pracovníků Univerzity Karlovy na zrodu odborné publikace Komentár k Ústave Slovenskej republiky, jež byla vydána k 20. výročí přijetí Ústavy SR. Na tomto významném díle totiž spolu se slovenskými kolegy pracovali i děkan Právnické fakulty prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., a vedoucí katedry trestního práva PF prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.

_gerloch693_693_627

Vydání nového Komentára k Ústave Slovenskej republiky se podařilo symbolicky načasovat k 20. výročí přijetí Ústavy Slovenské republiky i vzniku republiky samotné. Komentář je komplexní prací rozsáhlého autorského kolektivu především slovenských právních akademiků, ústavních soudců i dalších osobností právní vědy a praxe.

„Českou stopu“ na tomto díle však zanechaly i významné osobnosti české právní vědy – děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy a zároveň vedoucí katedry Ústavního práva i katedry teorie práva a právních učení profesor Aleš Gerloch jako recenzent publikace a vedoucí katedry trestního práva profesor Jiří Jelínek, který se významnou měrou podílel na vypracování komentáře k ustanovením garantujícím základní lidská práva a svobody i upravujícím ústavněprávní limity zásahů do ústavou zaručených základních práv. Profesor Jelínek je rovněž spoluautorem textu komentáře k hlavě osmé Ústavy Slovenské republiky pojednávajícím o slovenské prokuratuře.

Oba autoři se ocitli ve vybrané společnosti ústavních znalců a akademiků Alexandra Bröstla, Márie Bujňákové, Jána Drgonce, Jaroslava Ivora, Jána Sváka a dalších pod vedením v nedávné době zesnulého prof. Milana Čiče. Je třeba vyzdvihnout též účast prof. Pavla Holländera, DrSc., slovenského rodáka působícího u českého Ústavního soudu.

Naši akademičtí reprezentanti se zúčastnili také slavnostního křtu zrodu tohoto vědeckého díla, jenž proběhl 28. ledna v honosných prostorách bratislavského Prezidentského paláce za účasti tří nejvyšších ústavních činitelů Slovenské republiky – předsedy Národnej rady SR Pavla Pašky, předsedy vlády Roberta Fica a v první řadě za účasti samotného prezidenta Slovenské republiky Ivana Gašparoviče, který je nejen členem autorského kolektivu, ale též garantem celého projektu.

Autor: Mgr. Lenka Pošíková
Foto: Mgr. Lenka Pošíková

Sdílejte článek: