Archiv UK se na jeden den otevřel veřejnosti

středa, 10 červen 2015 18:25

Že archiv není jen skladem starého papíru, se mohli přesvědčit zájemci, kteří do sídla Univerzity Karlovy na Ovocném trhu zavítali u příležitosti Mezinárodního dne archivů. K vidění tu byly například vlastnoruční zápisy do studia Franze Kafky a Karla Čapka, index či aktovka Jana Palacha nebo faksimile zakládací listiny Univerzity Karlovy z roku 1348.

Mezinárodní den archivů připadá v kalendáři na 9. června. Uvedené datum bylo vybráno Mezinárodní archivní radou jako den, kdy je veřejnosti na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro společnost. Archivy zvou všechny zájemce ke své návštěvě, aby je seznámily s pozoruhodnou archivní činností, ukázaly jim své historické bohatství uložené v písemnostech a představily široké možnosti využívání archiválií. Letos se hned několika akcemi připojila i Univerzita Karlova.

Asi největší vzácností pro návštěvníky byla možnost prohlédnout si některé dokumenty, jež spravuje Archiv UK, a nahlédnout do depozitáře archivu. Zájem veřejnosti překvapil i samotné organizátory – zveřejněné termíny prohlídek se brzy zaplnily, proto archiváři vypsali ještě několik dalších.

Z listin si bylo možné prohlédnout faksimile zakládací listiny Univerzity Karlovy z roku 1348 či listinu z roku 1948, kterou vydal Edvard Beneš a jež měla nahradit za války ztracený originál zakládací listin. Bývalé studenty UK reprezentovaly podpisy  Franze Kafky a Karla Čapka, kterými stvrzovali svůj nástup do semestru. Zveřejněny byly také materiály z fondu Jana Palacha, vystavený Palachův index však nepochází z dob studií na Filozofické fakultě UK, ale z Vysoké školy ekonomické, kde studoval před tím. Ten z UK byste dnes našli v archivu bezpečnostních složek, neboť ho zabavila policie. Aktovka Jana Palacha, kterou měl s sebou i na Václavském náměstí, však stále obsahuje původní předměty, jako je cvičebnice latiny či kartáček na zuby.  

Kromě vzácných archiválií byly pro zájemce připraveny také komentované prohlídky výstavy Jan Hus a pražská univerzita a nově otevřené stálé expozice Historie Univerzity Karlovy, na jejichž vzniku se pracovníci archivu také podíleli.

Autor: Lucie Kettnerová
Foto: red.

Sdílejte článek: