Spolupráce s Akademií věd v centru BIOCEV pokračuje

pondělí, 14. prosinec 2020

Dvě největší vědecko-vzdělávací instituce budou i nadále spolupracovat v rámci výzkumného centra BIOCEV ve Vestci u Prahy. Svými podpisy na nové partnerské smlouvě to dnes potvrdilo šest ředitelů ústavů Akademie věd ČR a rektor Univerzity Karlovy. Pokračuje tak více než desetiletá kooperace, jež vyústila v řadu významných výsledků. Například objevu účinné protirakovinné látky, nových antibiotik nebo inovativních metod pro zvýšení úspěchu umělého oplození. Zásadní roli sehrálo centrum BIOCEV také při současné krizové situaci, když otestovalo přes 8 500 vzorků z nemocnic a domovů pro seniory.

29c6b147 e057 4c84 83e2 d6c7fd26d37d

Biotechnologické a biomedicínské centrum BIOCEV je společným projektem šesti ústavů Akademie věd ČR (Ústav molekulární genetiky, Biotechnologický ústav, Mikrobiologický ústav, Fyziologický ústav, Ústav experimentální medicíny a Ústav makromolekulární chemie) a dvou fakult Univerzity Karlovy (Přírodovědecká fakulta a 1. lékařská fakulta). Díky jeho vzniku se podařilo „pod jednou střechou“ propojit české i zahraniční odborníky z oblasti biomedicíny, virologie, parazitologie, genetiky, tkáňového inženýrství, molekulární biologie nebo medicinální chemie.

Více než 800 vědců a studentů působí v 56 skupinách, rozdělených do 5 výzkumných programů. Téměř třetina zaměstnanců pochází ze zahraničí. Výsledky jejich bádání směřují k vývoji nových léčiv a léčebných metod proti nejzávažnějším chorobám. Centru BIOCEV se opakovaně daří získávat prestižní evropské i národní granty. Za letošní rok činila celková částka téměř půl miliardy korun. Provozní výdaje za rok 2019 se blíží 700 mil. Kč. Od zahájení projektu bylo publikováno 942 vědeckých prací a dosaženo 37 patentů, prototypů a aplikací.

BIOCEV00028

Mezi špičkové technologie a nejmodernější přístrojové vybavení BIOCEV patří také výzkumná infrastruktura České centrum pro fenogenomiku (CCP). Jedno z největších pracovišť svého druhu v Evropě se zaměřuje na genetické inženýrství při tvorbě zvířecích modelů pro mezinárodní vědeckou komunitu. Pro ČR je prestižní záležitostí, že CCP patří do celosvětového konsorcia, jehož ambiciózním cílem je popsat funkce všech savčích genů. Výsledná „encyklopedie“ pomůže k efektivnější léčbě lidských nemocí.

„Díky jedinečnému propojení výzkumných programů a projektů podporovaných robustní výzkumnou infrastrukturou a dále i díky své velikosti a komplementárnosti výzkumného programu je BIOCEV schopen reagovat na globální výzvy a přispívá k rozvoji spolupráce svých výzkumných týmů s předními mezinárodními výzkumnými organizacemi i evropskými výzkumnými infrastrukturami,“ říká ředitel centra BIOCEV Pavel Martásek.

BIOCEV00003BIOCEV00021

„BIOCEV integruje své výzkumné projekty a vytváří interdisciplinární přístupy, zintenzivňuje spolupráce mezi pracovišti Akademie věd a Univerzity Karlovy, vytváří podmínky pro zakládání nových skupin a podporuje internacionalizaci vědeckého prostředí. Tak napomáhá BIOCEV nejen vytvoření stabilních podmínek pro dlouhodobý rozvoj kvalitních výzkumných pracovišť v ČR, ale i k socioekonomickému rozvoji ČR,“ dodává Martásek.

BIOCEV00009„V roce 2016 byl slavnostně zahájen provoz centra BIOCEV. S odstupem času je patrné, že se tato více než dvoumiliardová investice z evropských a národních zdrojů vyplatila nejen České republice, ale prospívá celému světu. V současné době zde působí v rámci svých úvazků 484 vědeckých pracovníků a infrastrukturu využívá ročně 335 magisterských a doktorandských studentů, přes pět desítek výzkumných skupin se zaměřuje na detailní poznání organizmů na molekulární úrovni. Jejich výsledky směřují do aplikovaného výzkumu a vývoje nových léčebných postupů proti závažným zdravotním problémům.

Mezi koncové výsledky výzkumné práce v centru BIOCEV patří například léky cílené do přesného místa poškozeného metabolizmu nebo proteinové a tkáňové inženýrství. Jsem opravdu rád, že naše spolupráce bude i nadále pokračovat a BIOCEV bude i do budoucna patřit mezi špičková vědecká centra v oblasti biomedicíny a přinášet nové poznatky do mozaiky lidského vědění,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

„Velmi pozitivně hodnotím, že se na smlouvě dokázalo domluvit šest ústavů Akademie věd a dvě fakulty Univerzity Karlovy. V BIOCEVu bude nadále pokračovat úžasné propojení výzkumu v oborech biotechnologie a biomedicíny, které již přináší konkrétní výsledky,“ zdůraznila Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd ČR.BIOCEV00001

Autor: redakce
Foto: Luboš Wišniewski, Martin Pinkas

Sdílejte článek: