Přírodovědci uspořádali dětem tábor, na který se nezapomíná

čtvrtek, 06 srpen 2015 20:54

Pokusy s kapalným dusíkem nebo hořlavými látkami, noční pozorování oblohy či poznávání mraků. To je jen zlomek programu, který připravili zaměstnanci a studenti Přírodovědecké fakulty UK pro děti, které se rozhodly vyrazit na dva týdny na tábor do Běstviny v Železných horách.

Někdo nechce o prázdninách o učení ani slyšet, jiný se dobrovolně věnuje biologii, chemii, geografii či geologii. Celkem sedm desítek dětí, které mají zájem o přírodní vědy, tráví na přelomu července a srpna dva týdny na táboře pořádaném Přírodovědeckou fakultou UK. Tábor se letos koná už počtvrté a jako obvykle o něj byl velký zájem. Díky tomu, že se program každoročně obměňuje, mohou jezdit děti na tábor i opakovaně. Podle vedoucího tábora RNDr. Petra Šmejkala, Ph. D., se tohoto turnusu účastní dvě třetiny mladých badatelů, kteří už v předchozích letech absolvovali některý z pobytových nebo příměstských přírodovědných táborů. Poslední třetina se přihlásila na doporučení od dětí a rodičů minulých účastníků.

Program organizátoři rozdělili do pěti částí – odborný, odborný volnočasový, zájmový volnočasový, projekty a hry. Vzhledem k velikosti prostor, jimiž tábor disponuje, absolvují děti odborný program po jednotlivých skupinách. Celkem je pro děti připraveno dvanáct bloků – pět zaměřených na biologii, tři na chemii a po dvou na geografii a geologii.

„Jednotlivé odborné programy jsou zaměřeny na život bakterií, obranu a poznávání hub, hydrobiologii a botaniku a mikroskopování rostlin. V chemii se věnujeme forenzní chemii a výuce s tabletem, analýze látek v potravinách a analytické chemii vybraných kationtů,“ vyjmenovává Petr Šmejkal a dodává: „V rámci odborných volnočasových aktivit jsme samozřejmě nezapomněli na demonstrační pokusy s kapalným dusíkem, suchým ledem a pokusy s hořlavými látkami.“ V geografii se pak děti zabývají popisem vodních toků, orientací podle buzoly a GPS a mapováním např. hřbitova, při geologii se pro změnu soustředí zejména na paleontologii a výskyt minerálů a hornin.

Kromě toho děti ještě absolvovaly přednášky z astronomie, včetně nočního pozorování oblohy a nebeských těles hvězdářským dalekohledem, poslechly si něco o orchidejích a jejich opylovací strategii a dozvěděly se, jak si tropické rostliny hledají své místo na slunci. Nechybí tu ani různé soutěže. „Podle ohlasů dětí měla zatím asi největší úspěch soutěž o Největšího Čecha, při níž soutěžící sbírali obrázky jídla a vykrmovali svého Čecha,“ říká Petr Šmejkal.

Protože k prázdninám patří i pohyb, vyrazil celý tým na nedalekou přehradu v Pařížově. Tady ovšem účastníci nevybalili plavky, ale podívali se na přehradu z technického hlediska a řešení. Další z výletů směřoval do největšího českého kravína v Uhelné Příbrami poblíž Vilémova, kde asi nikdo nevynechal příležitost pomazlit se s telátky. V táboře byl také prostor zahrát si fotbal, přehazovanou, basketbal nebo si vyzkoušet střelbu ze vzduchovky.

A protože organizátoři respektují, že děti můžou mít odlišné zájmy, nechají je část programu si vybrat podle vlastních preferencí. Kdo nemá ještě stále dost přírodovědy, může se vrhnout na mikroskopování, hry s GPS nebo poznávání mraků, kdo chce relaxovat při „umění“, pomaluje si tričko nebo si vyzkouší smaltování.

Až si rodiče o víkendu děti vyzvednou, vyslechnou si jistě hodně zážitků. Slovo nuda mezi nimi asi určitě nebude. A pokud vás zajímá, kdo si dal práci s přípravou tak zajímavého programu, tak to byli studenti, zaměstnanci a také absolventi PřF UK, často učitelských oborů. Praktikanti se pak rekrutují z účastníků minulých táborů.

Autor: Lucie Kettnerová
Foto: O. Kšír a kol.

Sdílejte článek: